Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas01.04.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSpecialiųjų reikalavimų išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui pageidaujant.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnio  1 dalies nuostatomis,  prašymai specialiesiems reikalavimams teikiami naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
Gavus statytojo prašymą, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai patikrina, ar: 

– bus įgyvendintos statytojo teisės pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus;

– prašymas užpildytas tinkamai ir (ar) jame nurodyti žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys;

– projektiniai pasiūlymai (kai juos privaloma rengti) raštu suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o Statybos įstatymo 37 straipsnyje nenustatytais atvejais pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu.

Nustačius, kad reikalavimai įvykdyti, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai pateikia paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (Telšių teritoriniam skyriui) ir saugomos teritorijos direkcijai dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų / specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų parengimo,  nustato specialiuosius architektūros reikalavimus statinio (statinių) statybai, parengia ir išduoda specialiuosius reikalavimus.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikim– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407;
– 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo tvirtinimo“;

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11 Nr. I-1374
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– Nustatytos formos prašymas (privaloma užpildyti visus punktus);

– Žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;

– Žemės sklypo ribų planas (jei sklypas suformuotas);

– Statinio kadastro duomenų byla;

– Projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais), suderinti su LR Statybos įstatymo 14 str. 1 dalies 13 ir 16 punktuose nurodytais asmenimis;

– Rašytiniai sutikimai asmenų, nurodytų LR Statybos įstatymo 14 str. 1 dalies 13 ir 16 punktuose (kai projektiniai pasiūlymai nebuvo rengti).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Petrulevičienė, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt, tel. +370 448 73138
9.
Administracinės paslaugos vadovas
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt tel. +370 448 73138
10.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
16 d. d.
11.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
Interaktyvumo lygis 2
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-18 13:02:02
This site is registered on wpml.org as a development site.