Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas01.01.
2.Administracines paslaugo versija1. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasProjektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasGavus prašymą tvirtinti Projektinių pasiūlymų užduotį, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai patikrina ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar Projektinių pasiūlymų užduotis pasirašyta Statytojo (turinčio statytojo teisę pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 str. nustatytus reikalavimus) ir įvertina ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju galima.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą– Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;
– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2013-06-27 Nr. XII-407;
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-996 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas” patvirtinimo” pakeitimo”, VIII skyrius, 4, 13 priedai.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoInformacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, nurodyti Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriuje: 

– Prašymas;
– Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (projektavimo užduotis) (2 egz.);

– Dokumentai (bendruoju atveju): žemės sklypo ir statinio nuosavybės dokumentų,
statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos; esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopija; duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius;

– Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija – projektinių pasiūlymų eskizas;

– Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų parengimo terminai, statytojui pateikiamų
projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija, kiekis ir kt.)
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt , tel. +370 448 73138
9.Administracinės paslaugos vadovasArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Tomas Jocys, el. p. architektas@plunge.lt, tel. +370 448 73138
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė5 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Nemokama
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąInteraktyvumo lygis 1
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-18 11:42:43
This site is registered on wpml.org as a development site.