Melioracija

Prašymų dėl melioracijos statinių remonto priėmimas ir nagrinėjimas More information

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip12,5 cm.

Avarinių gedimų nustatymai suderinami su VĮ Valstybės žemės fondu. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams More information

Paslauga teikiama melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Pateikiama drenažo plano kopija M1:2000, drenažo rinktuvų, griovių profiliai, paaiškinamasis raštas.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimas More information

Techninės sąlygos reikalingos melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuojant kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas, miško įveisimo sklypus, vandens telkinius ir kitus įrenginius bei statinius.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-16 13:51:02
This site is registered on wpml.org as a development site.