VIENKARTINĖS IŠMOKOS VAIKUI SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.04.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (1 BSI- 39 Eur, 11 BSI- 429 Eur)  dydžio vienkartinė išmoka.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas išmokai gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);
3.Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;*
4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;*
5. Įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos  – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vaikų ir vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos (www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
·         soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė tel.(8 448)73 121, el.paštas  vilma.miliuniene@plunge.lt
·         vyr.specialistė L. Piekienė, tel. (8 448)73 121, el.paštas  lina.piekiene@plunge.lt;
·         soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel. (8 448)73132,  el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
·         soc. išmokų specialistė I.Rapalienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas inga.rapaliene@plunge.lt
·         vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt
·         soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ .

Prašymo išmokai gauti forma randama  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje 
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPrašymą–paraišką galima pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptąsi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-29 15:47:10
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.