IŠMOKOS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIO VAIKUI SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.06.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasIšmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės)  tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos (58,5 eurai) dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas (įtėvis), ir motina (įmotė), išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui dydis nedidinamas.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje,  arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” 
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas išmokai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Kiti dokumentai (pagal poreikį).
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1.Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:
*soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė tel.(8 448)73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt
*vyr.specialistė L. Piekienė,tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.piekiene@plunge.lt
*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,  el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
*soc. išmokų specialistė I. Rapalienė tel. (8 448) 73 121, el.paštas inga.rapaliene@plunge.lt
*vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas  rima.petrikaite@plunge.lt
*soc.išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel(8 448)73132, el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129, el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lthttps://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąSocialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių,  darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama ir mokama, nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-29 16:44:27
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.