UŽSIENIO VALSTYBĖJE GIMUSIO VAIKO GIMIMO ĮTRAUKIMAS Į APSKAITA

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas04.04.
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasUžsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaita
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo  išdavimą
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąValstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”

1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Užsienio valstybės išduotas gimimo liudijimas. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)– jei vaikas gimė tėvams esant santuokoje – santuokos sudarymo dokumentas
– jei vaikas gimė išsituokusiai motinai- santuokos nutraukimo dokumentas, našlei- buvusio sutuoktinio mirties dokumentas
8.Administracinės paslaugos teikėjasCivilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Janina Narbutienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija@plunge.lt, specialistė Ona Naujokienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija2@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Virginija Jonauskienė, el. p. virginija.jonauskiene@plunge.lt, tel. +370 448 73 112
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė1 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52868
Paslaugos kaina 6 Eur, 2,9 Eur. už dokumento išrašą (neprivaloma)
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomeni
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 3
Elektroninė paslauga MEPIS
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-22 14:22:06
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.