GIMIMO REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas04.01.
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasGimimo registravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąValstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo”

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimas. (pildomas skyriuje).

2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Asmens sveikatos įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas.

4. Vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, jeigu vaikas gimė nesusituokusiems tėvams.

4. Jei duomenų apie vaiko tėvus ar vieną iš jų ir (ar) jo (jų) civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinačius dokumentus: santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vaiko motinos buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

5. Medicininis perinatalinės mirties liudijimas, jeigu vaikas gimė negyvas.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys iš Gyventojų registro.

Vaiko gimimo pažymėjimas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos
8.Administracinės paslaugos teikėjasCivilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Janina Narbutienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija@plunge.lt, specialistė Ona Naujokienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija2@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Virginija Jonauskienė, el. p. virginija.jonauskiene@plunge.lt, tel. +370 448 73 112
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė1 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 3
Elektroninė paslauga MEPIS
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-22 14:23:07
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.