Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla skelbia atranką muzikos mokytojo pareigoms užimti (Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 17 d. 12.00 val.)

2024-05-14

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla skelbia atranką muzikos mokytojo pareigoms užimti  pagal neterminuotą darbo sutartį

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto 88, Plungė,  LT-90143,  tel. 8 684 62861, el. p. rastine@ryto.plunge.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130645) 

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo pobūdis – pradinis ugdymas: muzikos pamokos pradinio ugdymo klasėse, neformalusis švietimas pagal ugdymo plane  numatytas valandas, pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius,  geros kokybės ugdymo kokybės užtikrinimas,   mokinių  mokymosi  pasiekimų vertinimas ir kt.

Darbo krūvis – 1 mokytojo pareigybė. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9294 iki 1,3053.

Darbo užmokestis  – nuo 1659  eurų iki 2330 eurų.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Specialieji reikalavimai:

 1. Įgytas aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
 2. Įgytos kompetencijos, numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
 3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
 4. Išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.
 5. Išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) muzikos dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursai arba pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 6. Gebėjimas dirbti nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje TEAMS.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.
 4. Muzikos dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursų kopiją, jei neįgyta pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 5. Gyvenimo aprašymą.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį ir informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Pretendentai dokumentus  gali pristatyti asmeniškai į mokyklos raštinę, adresu J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė, LT-90143, darbo dienomis 9.00 val. -12.00 val. arba  pateikti el. paštu:  rastine@ryto.plunge.lm.lt

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 17 d. 12.00 val.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stepanija Petkuvienė, tel. Nr. 8 648 62909.

Plungės „Ryto“ pagrindinė mokyklos informacija

This site is registered on wpml.org as a development site.