Plungės r. Kulių gimnazija skelbia konkursą istorijos mokytojo pareigoms užimti (Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 21 d. 15.00 val.)

2024-05-07

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Atranka vyks 2024 m. birželio 27 d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 2 d., būsima darbovietė – Plungės rajono Žemaitijos kadetų gimnazijos Kulių skyrius.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis 0,87 et. pareigybės krūvio.

 Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9981 iki 1,3053.

Specialieji reikalavimai: 

  1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų istorijos specialisto išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija arba paskutinio kurso studentas, studijuojantis Istorijos mokytojų rengimo programą arba Istorijos mokslų programą.
  2. Išmanyti: 

2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą; 

2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.

  1. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. 
  2. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.).
  3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje. 
  5. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Pretendentas privalo pateikti: 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų priėmimaskuliuvm@plunge.lt arba adresu Aušros 24, Kuliai, Plungės r.

Informacija teikiama 8 677 54938 mokytoja, l. e. direktoriaus pareigas Inga Blėdienė.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 21 d. 15.00 val.

Plungės r. Kulių gimnazijos informacija

This site is registered on wpml.org as a development site.