Plungės r. Kulių gimnazija skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. 15.00 val.)

2024-07-05

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Atranka vyks 2024 m. rugpjūčio 28 d.

Pareigybės lygis  A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 2 d., būsima darbovietė –  Plungės r. Žemaitijos kadetų  Kulių gimnazijos  skyrius.

Reikalavimai:

  1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir suteiktą ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 8 metų pedagoginio darbo stažą, gali būti III – IV kurso studentas studijuojantis atitinkamą studijų programą;
  2. puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su vaikais, jų tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  3. kūrybiškumas, iniciatyvumas, mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
  4. gebėti naudotis IT, dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
  5. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.

Išmanyti:

  1. ikimokyklinio ugdymo programą, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, ikimokyklinio ugdymo planų rengimą;
  2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ikimokyklinio ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.

Darbo krūvis 1,18 et. pareigybės krūvio.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo – 0,9294 iki 1,3053.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas arba pažyma apie studijas;

pažyma, kad nesate teistas už seksualinius nusikaltimus („Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“, https://www.ird.lt/lt/gyventojams);

gyvenimo aprašymas (CV).

Dokumentų priėmimas: kuliuvm@plunge.lt arba adresu Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r.

Informacija teikiama telefonu 8 677 54938 mokytoja, l. e. direktoriaus pareigas  Inga Blėdienė.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 23 d. 15.00 val.

Plungės r. Kulių gimnazijos informacija

This site is registered on wpml.org as a development site.