Plungės r. Kulių gimnazija skelbia atranką dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigoms užimti (dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. 15.00 val.)

2024-07-05

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ DORINIO UGDYMO (ETIKOS)  MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Atranka vyks 2024 m. rugpjūčio 28  d.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 2 d., būsima darbovietė – Plungės r. Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyrius.

Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Specialieji reikalavimai:

  1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų Filosofijos arba Etikos mokytojo išsilavinimas arba baigta Filosofijos arba Etikos programa.

2. Išmanyti:

2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą; 

2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą.

  1. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
  2. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.).
  3. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
  4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
  5. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo krūvis – 0,3 et. pareigybės krūvio.

Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9981 iki 1,3053.

Pretendentas privalo pateikti: 

Dokumentų priėmimas: kuliuvm@plunge.lt arba adresu Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r.

Informacija teikiama 8 677 54938 mokytoja, l. e. direktoriaus pareigas Inga Blėdienė.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 23 d. 15.00 val.

Plungės r. Kulių gimnazijos informacija

This site is registered on wpml.org as a development site.