Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti (dokumentai priimami iki 2024 m.  birželio 21 d., 15.00 val.)

2024-04-29

PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJA

(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, tel. 8 448 71735, el. p. a.juciopm@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130079) 

 skelbia atranką logopedo pareigoms užimti.

 Darbo vieta – Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija.

 Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis – 0,75 pareigybės krūvis. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 0,9284 iki 1,3053.

Iš dalies kompensuojamos kelionės į darbą ir namus išlaidos.

 Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities, edukologijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, būti įgijęs logopedo kvalifikaciją;
  2. Būti įvaldžius kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikyti ir atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  3. Išmanytu specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant vaikų kalbos sutrikimus.
  4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.

Darbo pobūdis –  įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, padedant jiems įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

 Pretendentas privalo pateikti:

 Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

 Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė, arba el. paštu: a.juciopm@gmail.com.

Dokumentai priimami iki 2024 m.  birželio 21 d., 15.00 val.

Įdarbinimas nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos direktorė Inga Litvinienė  tel. 8 448 71736.

This site is registered on wpml.org as a development site.