IŠMOKOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS NEDIRBANTIEMS NEĮGALIESIEMS , AUGINANTIEMS VAIKUS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.17.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasIšmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems  neįgaliesiems, auginantiems vaikus skyrimas ir mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas– Kompensacijos skiriamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005-07-01 – invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.

Kompensacijos dydis – 20 procentų bazinės socialinės išmokos  (1 BSI – 38 eurai) dydžio.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“  
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5CE87B8CDBD9

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-06 įsakymas Nr. A1-98 „Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2B2F7F5372F
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– Prašymas.

– Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

– Darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo nedarbingas.

– Vaiko(ų) gimimo liudijimas(ai).

– Mokymo įstaigos pažyma jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi besimokančių vaikų.

– Banko atsiskaitomoji sąskaita.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir  programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos www.gyvreg.lt  – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos www.sodra.lt  – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

4.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos www.ndnt.lt  – apie asmens nedarbingumo lygį;
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotojai:

*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121,
el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121,
el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel.(8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132,
el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel(8 448)73132,
el.paštas edita.ausriene@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Vilma Šlyžienė, tel. (8 448) 73 129 el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems  neįgaliesiems, auginantiems vaikus skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo-paraiškos forma pridedama
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba į kaimiškąsias seniūnijas (pagal gyvenamąją vietą), darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens paraišką,  trūkstamus dokumentus pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. 
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 15:50:30
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.