PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2020 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

  PATVIRTINTA
  Plungės savivaldybės administracijos
  direktoriaus 2018 m. balandžio 11  d.
  įsakymu Nr. D - 300

  Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

   

  I SKYRIUS   

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisijos uždavinius, funkcijas, teises, gyventojų evakuavimo ir komisijos darbo organizavimą.

  2. Plungės rajono savivaldybės gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisija (toliau – Komisija) yra iš Savivaldybės institucijų, įstaigų vadovų ir valstybės tarnautojų sudaroma komisija, planuojanti, organizuojanti ir koordinuojanti gyventojų evakuavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

  3. Komisijos sudarymo tikslas – planuoti, organizuoti ir koordinuoti gyventojų evakuavimą, priėmimą ir laikiną jų apgyvendinimą, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

  4. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

  5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų evakuavimo organizavimą, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties metu.

   

  II SKYRIUS

  SPRENDIMO EVAKUOTI GYVENTOJUS PRIĖMIMAS

  6. Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba karo padėties atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus gyventojų evakuavimą, atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos, karo veiksmų sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, sprendimą evakuoti gyventojus priima:

  6.1. kai gyventojai evakuojami iš vienos savivaldybės teritorijos į kitos (negretimos) savivaldybės teritoriją:

  6.1.1. Savivaldybės administracijos direktorius – dėl gyventojų evakuavimo iš savivaldybės teritorijos;

  6.1.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl savivaldybės, į kurios teritoriją turi būti evakuojami gyventojai;

  6.2. kai gyventojai evakuojami į gretimos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, iš kurios teritorijos evakuojami gyventojai, administracijos direktorius;

  6.3. kai gyventojai evakuojami vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos direktorius.

  7. Paskelbus karo padėtį, Nuostatų 6 punkte nurodytas sprendimas vykdomas tik gavus karo komendanto leidimą.

  8. Jeigu karo padėties atveju savivaldybės teritorijoje, iš kurios ar į kurią ketinama evakuoti gyventojus, Lietuvos Respublikos Seimas sustabdo savivaldybių institucijų įgaliojimus arba jos negali veikti, Nuostatų 6 punkte nurodytus sprendimus priima karo komendantas.

  9. Nuostatų 6–8 punktuose nurodyti sprendimai gyventojams yra privalomi vykdyti.

   

  III SKYRIUS

  KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  10. Pagrindiniai Komisijos uždaviniai – gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai arba paskelbus karo padėtį, organizuoti gyventojų evakuavimą, priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir gyvybiškai būtinų paslaugų - gyventojų aprūpinimo maistu, geriamuoju vandeniu, medikamentais, švariais drabužiais ir kitų (toliau – būtiniausios paslaugos) - suteikimą.

  11. Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  11.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;

  11.2. planuoja gyventojų evakuavimą, priėmimą ir jų apgyvendinimą;

  11.3. numato evakuavimo priemones, evakuotųjų gyventojų apgyvendinimo vietas;

  11.4. planuoja gyventojų priėmimo punktų aprūpinimą;

  11.5. teikia informaciją visuomenei apie gyventojų evakuavimą;

  11.6. organizuoja savivaldybės transporto priemonių paskirstymą gyventojų surinkimo punktams, šių transporto priemonių kolonų palydą, apsaugą.

  12. Gyventojų surinkimo tarpiniuose gyventojų evakuavimo ir gyventojų priėmimo punktuose Komisija gyventojams organizuoja būtiniausių paslaugų teikimą, viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos saugos užtikrinimą, prireikus organizuoja būtinajai medicinos pagalbai priskiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinės ir socialinės pagalbos teikimą.

  13. Teikia Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos (toliau – Savivaldybės ESK) ir Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Savivaldybės ESOC) vadovams informaciją apie gyventojų evakuavimo eigą.

  14. Komisija atlieka kitas teisės aktų nustatytas su gyventojų evakuavimo ir priėmimo uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

   

  IV SKYRIUS

  KOMISIJOS TEISĖS

  15. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  15.1. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

  15.2. gauti iš visų savivaldybėje esančių valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie ekstremaliąją situaciją ir susidariusią padėtį;

  15.3. pagal kompetenciją teikti Savivaldybės ESK ir Savivaldybės ESOC pasiūlymus ir rekomendacijas gyventojų evakuavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo klausimais.

   

  V SKYRIUS

  GYVENTOJŲ EVAKUAVIMO ORGANIZAVIMAS

  16. Atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos mastą ir pavojų gyventojams, sprendimą dėl gyventojų evakuavimo Vyriausybės nustatyta tvarka priima Savivaldybės administracijos direktorius.

  17. Gyventojų evakuavimą organizuoja Komisija. Kai gyventojai evakuojami iš Plungės rajono savivaldybės savivaldybės į kitą savivaldybę, gyventojų evakuavimą organizuoja Plungės rajono savivaldybės Komisija, o gyventojų priėmimą, laikinųjų gyvenamųjų patalpų ir būtiniausių paslaugų jiems suteikimą – savivaldybės, į kurią evakuojami gyventojai, komisija.

  18. Gyventojų evakuavimui organizuoti savivaldybėje įkuriami gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakuavimo ir gyventojų priėmimo punktai, kurių struktūra ir įkūrimo vietos numatytos Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.

  19. Gyventojų surinkimo punktų paskirtis – surinkti gyventojus ir organizuoti evakuavimą.

  20. Tarpinių gyventojų evakuavimo punktų paskirtis – registruoti atvykstančius gyventojus, tikrinti jų cheminį užterštumą, vykdyti dozimetrinę kontrolę ir siųsti gyventojus į gyventojų priėmimo punktus.

  21. Gyventojų priėmimo punktų paskirtis – pasitikti atvykstančius gyventojus, suskirstyti juos į grupes ir palydėti iki jiems laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų.

  22. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos sukeltą pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, galimą ekstremaliosios situacijos plitimo kryptį, Savivaldybės administracijos direktorius pasirenka gyventojų evakuavimo maršrutą ir nustato, per kuriuos gyventojų surinkimo, tarpinius gyventojų evakuavimo ir gyventojų priėmimo punktus bus vykdomas gyventojų evakuavimas.

  23. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis nereikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus evakuojami iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis.

  24. Kai ekstremaliosios situacijos pobūdis reikalauja dozimetrinės kontrolės arba sanitarinio švarinimo, gyventojai evakuojami šiais būdais:

  24.1. iš gyvenamosios vietos (darbo vietos) tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus iki tarpinių gyventojų evakuavimo punktų – savivaldybės, evakuojančios gyventojus, transporto priemonėmis;

  24.2. nuo tarpinių gyventojų evakuavimo punktų iki gyventojų priėmimo punktų (laikinai suteiktų gyvenamųjų patalpų) – savivaldybių, priimančių evakuojamus gyventojus, transporto priemonėmis.

  25. Paskelbus evakuavimo pradžią, gyventojai, kurie turi galimybę evakuotis savarankiškai, išklausę informaciją apie evakuavimą per visuomenės informavimo priemones, evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis.

  26. Gyventojai, kurie evakuojasi nuosavomis transporto priemonėmis Nuostatų 24 punkte nurodytais atvejais, privalo vykti per tarpinius gyventojų evakuavimo punktus.

  27. Sprendimą dėl gyventojų grįžimo į gyvenamąsias vietas, nustačius, kad ekstremaliosios situacijos sukelto pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai nebėra, priima:

  27.1. kai gyventojai buvo evakuoti į kitos savivaldybės teritoriją – savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, administracijos direktorius;

  27.2. kai gyventojai buvo evakuoti vienos savivaldybės teritorijoje – savivaldybės administracijos direktorius.

  28. Gyventojų grįžimą į gyvenamąsias vietas organizuoja tos savivaldybės, į kurios teritoriją grąžinami gyventojai, komisija.

   

  VI SKYRIUS

  KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  29. Komisija sudaroma ir tvirtinama Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir nariai.

  30. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, kai jo nėra – vienas iš narių Komisijos pirmininko pavedimu.

  31. Komisijos pirmininkas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės ESK pirmininkui.

  32. Komisijos pirmininkas:

  32.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Komisijai priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

  32.2. pagal kompetenciją teikia Savivaldybės ESK, Savivaldybės ESOC pasiūlymus ir rekomendacijas dėl gyventojų evakuavimo, priėmimo, apgyvendinimo ir aprūpinimo organizavimo.

  33. Komisijos nariai yra pavaldūs Komisijos pirmininkui ir personaliai atsakingi už jiems paskirtų užduočių vykdymą.

  34. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą evakuoti gyventojus, Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą. Komisijos nariai turi susirinkti nedelsiant, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – ne vėliau kaip per vieną valandą, negalintieji atvykti informuoja Administracijos direktorių.

  ________________________

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-12 21:18:00

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt