PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Savivaldybės turto nuoma
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2020 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Asbesto šalinimo programa
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai ir sudėtis

  PATVIRTINTA
  Plungės rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2017 m. liepos 26 d.
  įsakymu Nr. D-622 

  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Plungės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija (toliau – Savivaldybės ESK) yra Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė  komisija, koordinuojanti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą  (esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gaunamus (gautus) materialinius išteklius) savivaldybės teritorijoje.

  2. Savivaldybės ESK sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, valstybės ir (ar) Savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius.

  3.Savivaldybės ESK nariai komisijos kompetencijos klausimais yra tiesiogiai pavaldūs Savivaldybės ESK pirmininkui.

  4. Savivaldybės ESK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės saugos sistemos veiklą.

  5. Savivaldybės ESK priimti sprendimai privalomi visoms valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams, vykdant ekstremaliųjų situacijų prevenciją, dalyvaujantiems likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius savivaldybės teritorijoje.

  II SKYRIUS

  SAVIVALDYBĖS ESK FUNKCIJOS

  6. Savivaldybės ESK vykdo šias funkcijas:

  6.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria savivaldybės civilinės saugos sistemos būklę, ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą (stebėsiną), vertina Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

  6.2. svarsto Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

  6.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

  6.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

  6.5. gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, savivaldybės lygio civilinės saugos pratybų metu arba esant būtinybei sustiprinti civilinės saugos sistemos parengtį, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

  6.6. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakuavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

  6.7. priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

  6.8. teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

  6.9. atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sušaukimo;

  6.10. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu;

  6.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.


  III SKYRIUS

  SAVIVALDYBĖS ESK TEISĖS

   7. Savivaldybės ESK, vykdydama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

  7.1. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų išsamią informaciją savivaldybės civilinės saugos parengties, pajėgų ir išteklių, įskaitant maisto ir kitų būtiniausių prekių atsargas, klausimais;

  7.2. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams;

  7.3. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingųjų objektų veiklos ekspertizei atlikti, avarijų bei stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijai patikslinti ir darbams vykdyti;

  7.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl prašymo gretimos (gretimų) savivaldybės (savivaldybių) pagalbos gyventojams evakuoti, gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, kai savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos pajėgų ir materialinių išteklių nepakanka;

  7.5. ekstremaliosios situacijos padariniams lokalizuoti ir šalinti, gelbėjimo darbams atlikti panaudoti visas savivaldybės teritorijoje esančias pajėgas ir materialinius išteklius;

  7.6. teisės aktų nustatyta tvarka prašyti leidimo panaudoti valstybės rezervo civilinės saugos priemones;

  7.7. priimti sprendimus dėl ūkio subjektų ir kitų įstaigų turimų materialinių išteklių pasitelkimo neatidėliotinais atvejais;

  7.8. priimti sprendimus dėl gyventojų pasitelkimo atlikti privalomus darbus, būtinus ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

  IV SKYRIUS

  SAVIVALDYBĖS ESK DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Savivaldybės ESK darbui vadovauja pirmininkas – Savivaldybės administracijos direktorius, kai jo nėra – vienas iš savivaldybės ESK narių komisijos pirmininko pavedimu.

  9. Savivaldybės ESK pirmininkas, savivaldybėje gresiant ekstremaliajai situacijai arba jai susidarius, sušaukia posėdžius ir organizuoja komisijos darbą. Savivaldybės ESK nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, -  kaip galima greičiau.

  10. Savivaldybės ESK pirmininkas, atsižvelgdamas į kasmetinį (kasmetinius) savivaldybės civilinės saugos sistemos būklės vertinimą (vertinimus), savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos  savo veiklų kompetencijų srityse,  atliekamą  analizę (analizes) ar jos patikslinimą (patikslinimus) bei ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymą (stebėsiną) bei jos aptarimą ir vertinimą, galimai gresiančiai (-čiom) ir (ar)  galinčiai susidaryti ekstremaliajai situacijai (-oms) ir nebesant kitų teisės aktuose numatytų priemonių, turinčių teisę spręsti atstovaujamos institucijos, kitos įstaigos, ūkio subjekto kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimui, šaukia ESK posėdį galimai gresiančiai (-čioms) ir (ar)  galinčiai susidaryti ekstremaliųjų situacijų prevencijai. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Savivaldybės ESK narių.

  11. Savivaldybės ESK sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Savivaldybės ESK pirmininko, o kai jo nėra – komisijai vadovaujančio komisijos nario, balsas.

  12. Savivaldybės ESK sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

  13. Savivaldybės ESK nariui negalint dalyvauti posėdyje, į posėdį gali atvykti kitas jį delegavusios institucijos įgaliotas atstovas.

  14. Į Savivaldybės ESK posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys.

  15. Savivaldybės ESK pirmininkas:

  15.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

  15.2. šaukia planinius ir neeilinius posėdžius, tvirtina jų darbotvarkes;

  15.3. kontroliuoja, kaip Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras vykdo komisijos sprendimus;

  15.4. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

  16. Savivaldybės ESK priimtų sprendimų dėl įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Savivaldybės ESK posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

  _________________________________________________________________

   
  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
  VADOVŲ IR NARIŲ KONTAKTAI

  Eil.
  Nr.

  Vardas, pavardė

  Pareigos

  Darbo telefono Nr.

  Mob. telefono Nr.

  El. paštas

  1.

  Mindaugas Kaunas

  ESK pirmininkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius

  8-448 73133

  8 640 55428

  direktorius@plunge.lt;

  mindaugas.kaunas@plunge.lt

  2.

  Asta Beierle Eigirdienė

  ESK pirmininko pavaduotojas, Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, tarybos narys

  8-448 73122

  8 650 22343

  asta.beierle@plunge.lt

   

  Nariai:

  3.

   

  Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus  vedėjas

  8-448 73141

  8 655 15977

  statyba@plunge.lt

  4.

  Roberta Jakumienė

  Savivaldybės administracijos Vietos ūkio skyriaus  vyr. specialistė (ekologė)

  8-448 73004

  8 655 66909

  ekologas@plunge.lt, roberta.jakumiene@plunge.lt

  5.

  Airida Montvydienė

  Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

  8-448 72262

  8 655 15967

  airida.montvydiene@plunge.lt, zemesukis@plunge.lt

  6.

  Vidmantas Mončys

  Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas

  8-448  73125

  8 687 16746

  sauga@plunge.lt

  7.

  Mykolas Pronckus

  Telšių apskrities priešgaisrinės valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  viršininkas

  8-448 71948

  8 687 18427

  plunge.pgt@vpgt.lt; mykolas.pronckus@vpgt.lt

  8.

  Ingrida Juškaitė

  Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkė

  8 700 64611

  8 683 87770

  ingrida.juskaite@policija.lt


   


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-26 09:23:51

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt