Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
Kategorijų suteikimo Plungės rajono savivaldybės kultūros centrams ir jų filialams tvarka

    PATVIRTINTA
    Plungės rajono savivaldybės tarybos
    2005 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T1-10-244

KATEGORIJŲ SUTEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAMS IR JŲ FILIALAMS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Kategorijų suteikimo Plungės rajono savivaldybės kultūros centrams ir jų filialams tvarka reglamentuoja juridinio asmens materialinės bazės, veiklos atitikimą suteikiamai kategorijai, kurią nustato Plungės rajono savivaldybės taryba, vertindama kultūros centrą ir jo filialus pagal kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijus.
       2. Kategorijos suteikimas – pripažinimas, kad juridinis asmuo atitinka kultūros centrui suteiktos kategorijos reikalavimus.
       3. Kategoriją Savivaldybės taryba (toliau – Steigėjas) kultūros centrui ir jo filialams suteikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. Nr. ĮV - 442 įsakymu „Dėl kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijų patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šia tvarka.

II. DOKUMENTAI, REIKALINGI KATEGORIJOMS SUTEIKTI

       4. Juridinis asmuo, siekdamas nustatyti kultūros centro ir jo filialų kategorijas, Steigėjui pateikia šiuos dokumentus:
       4.1. prašymą nustatyti kultūros centro ir jo filialų kategorijas;
       4.2. juridinio asmens steigimo dokumentų nuorašus;
       4.3. dokumentų nuorašus apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą, turimą ir planuojamą metų veiklos programą; 
       4.4. studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centre, sąrašą, nurodant dalyvių kiekį;
       4.5. kultūros ir meno darbuotojų sąrašą ir dokumentų nuorašus, patvirtinančius jų išsimokslinimą ir atitinkamą kvalifikaciją;
       4.6. dokumentų nuorašus, įrodančius veiklai tinkamų patalpų nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdymą ir informaciją apie administracijos personalą.

III. KATEGORIJOS SUTEIKIMO KULTŪROS CENTRUI IR JO FILIALAMS TVARKA

       5. Kultūros centrui pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės bazės kriterijus gali būti suteikta aukščiausia, pirma, antra ir trečia kategorijos. Kultūros centro filialams gali būti suteikta antra ir trečia kategorijos.
       6. Kategorija gali būti suteikiama kultūros centrui ir jo filialams, kurie yra pripažinti juridiniais asmenimis ir yra įregistruoti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
       7. Steigėjas suteikia kategoriją kultūros centrui ir jo filialams ketveriems metams, jei šis laikotarpis nekeičiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ar kitais poįstatyminiais aktais.     
       8. Kultūros centrui ir jo filialams suteikiama atitinkama kategorija, jei jis pagal kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijus surenka 90 balų.
       9. Kultūros centrui, kuris ypač išplėtojęs turiningą kultūrinę veiklą, tačiau pagal kitus kriterijus priskirtinas žemesnei kategorijai, komisijos kultūros centrams ir jų filalams akredituoti ir kategorijoms suteikti siūlymu jam gali būti suteikta aukštesnė kategorija.
       10. Nustatant kultūros centrų ir jų filialų kategorijas, remiamasi einamųjų kalendorinių metų materialinės bazės, veiklos ir kitais  nurodytais kriterijais.
       11. Steigėjo sudaryta komisija iš 9 narių nustato kategoriją ir teikia Steigėjui sprendimo projektą suteikti atitinkamas kategorijas kultūros centrui ir jo filialams per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Steigėjas, įvertinęs komisijos siūlymą, artimiausiame tarybos posėdyje priima sprendimą dėl kategorijos suteikimo. Per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Savivaldybės administracijos direktorius apie tai raštu praneša kultūros centro vadovui.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

       12. Steigėjo sprendimai, priimti pagal komisijos išvadas, gali būti skundžiami įstatymo nustatyta tvarka.
       13. Steigėjas, pasibaigus einamiesiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai informaciją apie juridinius asmenis, kuriems pagal einamųjų kalendorinių metų prašymus buvo suteiktos kategorijos.
       14. Ši tvarka gali būti papildoma ir keičiama Steigėjo.

______________________________
           


Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 09:17:28
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     
 

 

 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS