Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Kovas
    2021     
 

 

Darbuotojų informacija
Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Faks. (8 448) 71608
El. paštas auditas@plunge.lt

_________________________________ 

Skyriaus veiklos tikslas – padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), jam tobulinant savivaldybės valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.


Centralizuoto Savivaldybės vidaus audito skyriaus veiklos nepriklausomumas

Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos Savivaldybės administracijos veiklos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir nėra už ją atsakingas. Skyriaus, skyriaus vedėjo, vyr. specialistų, atliekančių vidaus auditus, veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito bei Vietos savivaldos įstatymais.

1. Administracijos direktorius turi užtikrinti vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir negali šios valdymo funkcijos perduoti kitiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;

2. Skyriui, Skyriaus vedėjui ir vyr. specialistams, atliekantiems vidaus auditus, negali būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai;

3. Kad būtų išsaugotas objektyvumas ir nepriklausomumas, Skyriaus vedėjas ir vyr. specialistai, atliekantys vidaus auditus, negali dalyvauti savivaldybės administravimo subjektų, savivaldybės valdomų įmonių ir savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, negali dalyvauti rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus ar kuriant, nustatant ir įgyvendinant Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę, įskaitant finansų kontrolę, jos procedūras.

4. Skyriaus vedėjas ir vyr. specialistai, atliekantys vidaus auditus, siekdami išsaugoti objektyvumą, turi nedalyvauti nustatant ir įgyvendinant Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės politiką, tikrinant ir vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienus metus prieš pradėdamas eiti Skyriaus vedėjo, vyr. specialisto, atliekančio vidaus auditus, pareigas.

 

Skyriaus veiklos uždavinys – atliekant Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą įgyvendinti pagrindinius vidaus audito uždavinius:

1. tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

2. tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

3. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui bei Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams rekomendacijas dėl audituoto Savivaldybės administracijos padalinio, jai pavaldaus ir (arba) jos valdymo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

4. konsultuoti Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

 

Skyrius, siekdamas savo veiklos tikslo ir įgyvendindamas savo veiklos uždavinį, atlieka šias funkcijas:

1. analizuoja, kaip Savivaldybės administracija, jos struktūriniai padaliniai, jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys:

1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų;

1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

2. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

3. vertina Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų informacinių sistemų valdymą ir saugumą ir teikia rekomendacijas dėl jų tobulinimo;

4. analizuoja Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

5. nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovų prašymus suteikti jiems konsultaciją Savivaldybės administracijos, jos padalinių ir (arba) jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ir priima sprendimą dėl konsultacijos suteikimo;

6. analizuoja su Savivaldybės administracijos, jos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų veikla susijusią informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus, kaip pagerinti Savivaldybės administracijos, jos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

7. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

8. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

9. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

10. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

 

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vyriausioji specialistė Kristina Černeckienė Rodyti 416 (8 448) 731 23
Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS