Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA VIEŠĄ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSĄ

PATVIRTINTA
Patalpos viešo nuomos
konkursui organizuoti komisijos
2020 m. birželio 26 d. posėdyje


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ  PASTATŲ, ESANČIŲ SALANTŲ G. 18B, PLUNGĖS M., VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 12, Plungės m., juridinio asmens kodas 188716447) (toliau - Nuomotojas) numato išnuomoti viešo konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui pastatus:
1.1  pastatą-Ligoninę (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 13D1p, unikalus numeris 6895-7002-4033, bendras plotas 172,92 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.2. pastatą-Laboratoriją (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 14D1p, unikalus numeris 6895-7002-4044, bendras plotas 231,83 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.3. pastatą-Ligoninę (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 15D1p, unikalus numeris 6895-7002-4055, bendras plotas 18,35 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.4. pastatą-Garažą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 16G1p, unikalus numeris 6895-7002-4066, bendras plotas 41,74 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.5. pastatą-Vivariumą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 17D1p, unikalus numeris 6895-7002-4077, bendras plotas 54,18 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.6. pastatą-Garažą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 18G1p, unikalus numeris 6895-7002-4088, bendras plotas 18,87 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.7. pastatą-Garažą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 19G1p, unikalus numeris 6895-8003-2194, bendras plotas 39,04 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.8. pastatą-Garažą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 20G1p, unikalus numeris 6895-8003-2207, bendras plotas 28,21 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.9. pastatą-Ūkinį pastatą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 21I1p, unikalus numeris 4400-1160-9302, užstatytas plotas - 24,00 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m.;
1.10. pastatą-Ūkinį pastatą (registro numeris 44/1266655, pažymėta plane 22I1p, unikalus numeris 4400-1160-9368, užstatytas plotas - 18,00 kv. m), esantį Salantų g. 18B, Plungės m. (toliau vadinama – Pastatais).
2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d.  įsakymu Nr. D-330 sudaryta nuomos konkurso komisija organizuoja Pastatų viešą nuomos konkursą.
3. Konkursas vykdomas vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2015 m. vasario 18 d.  įsakymu Nr. D-115 „Dėl Savivaldybės viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Taisyklėmis.  
4. Nuomojami Pastatai išnuomojami gyvūnų globos veiklai vykdyti.
5. Nuomininkas įsipareigoja sudaryti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Plungės ir Rietavo žemėtvarkos skyriuje žemės sklypo, priskirto prie išnuomojamų pastatų, nuomos sutartį.
6. Pagerinus išsinuomotą turtą (atlikus rekonstrukciją ar kapitalinį remontą ir kitus darbus), už pagerinimą neatlyginama, pagerintas daiktas lieka Savivaldybės nuosavybė.
7. Nuomojamos Pastatų apžiūra vyks 2020 m. liepos 13 d. 9-15 val., apžiūros vieta – Salantų g. 18B, Plungės m. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina prieš 1 dieną iš anksto informuoti telefonu (kontaktinis asmuo Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė,  tel. (8 448 73 115).
8. Pastatai išnuomojami 5 (penkerių) metų laikotarpiui.
9. Pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur be PVM už visus 10 pastatų per mėnesį.
9.1. per 2 metus nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos bus atlikti Pastatų pagerinimo darbai (Durų ir langų dažymas, fasado tvarkymas, stogo dangos keitimas, vidaus remonto darbai) pagal pateiktą lokalinę sąmatą Nr. 1. Per pirmus metus privaloma atlikti pastato – ligoninės (pažymėta plane 13D1p, unikalus numeris 6895-7002-4033, bendras plotas 172,92 kv. m), esančio Salantų g. 18B, Plungės m. remontą (Lokalinės sąmatos Nr. 1  1, 2 ir 3 skyrių) ir pastatų – (plane pažymėtų 17 D1p, 18G1p, 19G1p) dažymo ir kitus darbus (Lokalinė sąmata Nr.2.).
9.2. nuomininkui per nustatytą terminą neatlikus nustatytų remonto darbų, jis įsipareigoja nuomotojui sumokėti baudą, lygią neatliktų darbų vertei.
10. Visa informacija apie Pastatų viešo nuomos konkurso bei nuomos sutarties sąlygas teikiama adresu: Vytauto g. 12, Plungė. Kontaktinis asmuo Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė,  tel. 8 448 73 115, el. p. inga.daubliene@plunge.lt.

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
11. Vokai su paraiškomis pateikiami  2020 m. liepos 14 ir 15 d. nuo 9 val. iki 15 val., adresu: Vytauto g. 12, Plungė, 319 kab. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.
12. Paraiška pateikiama lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso pavadinimas („PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ  PASTATŲ, ESANČIŲ SALANTŲ G. 18B., PLUNGĖS M. VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS“),  turto buvimo vieta (Salantų g. 18B, Plungės m.) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
13. Paraiškoje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, pageidaujamo išsinuomoti turto adresas, pageidaujamas nuomos terminas, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą; siūlomas konkretus nuompinigių dydis 1 kv. m; nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; juridinio asmens registro išrašas, įstatų  (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu  jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją); įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą pavyzdinę sutarties formą.

III. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS
14. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos knygoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, - pasibaigus dokumentų registravimo terminui.
15. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.
16. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2020 m. liepos 16 d. 11 val. Vytauto g. 12, Plungės m., 211 kab.
17. Konkurso komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar konkurso dalyvis atitinka konkurso sąlygų II skyriaus reikalavimus.
18. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, pirmuoju įrašo konkurso dalyvį, pasiūliusį didžiausią nuompinigių dydį.
19. Konkursą laimi dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių dydį.
20. Konkurso rezultatai įforminami protokolu. Kiekvienas konkurso dalyvis nuo protokolo pasirašymo dienos turi teisę susipažinti su protokolu.

IV. NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS
21. Konkurso dalyviai apie jo rezultatus bus informuoti raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.
22.  Nuomotojas ir konkurso laimėtojas ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį.  
23. Jei konkurso laimėtojas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.
24. Konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA.

  1. Paraiška dalyvauti ilgalaikio materialiojo turto viešame nuomos konkurse (forma).

  2. Pastatų, esančių Salantų g. 18B, Plungėje, remonto sąmata Nr. 1.

  3. Pastatų, esančių Salantų g. 18B, Plungėje, remonto sąmata Nr. 2.

__________________________________
Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-30 10:56:23
 

 

  

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS