Grįžti

Vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ

1. Visuomeninės paskirties pastatai, jų panaudojimas ir poreikis, ateities perspektyvos.

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2026 metų nekilnojamojo turto valdymo programos patvirtinimo.

      Pranešėja Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja.

3. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

      Pranešėja Lina Miknienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-280 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti bei jo nurašymo“ pakeitimo.

5. Dėl Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. 

6. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise.

7. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti bei jo nurašymo.

     Pranešėja Neringa Žilienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

10. Dėl leidimo ne konkurso būdu išnuomoti patalpas maitinimo paslaugoms teikti.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl pastato suteikimo panaudos teise Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenei „Gija““ pakeitimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

13. Dėl leidimo vykdyti pastato rekonstrukcijos darbus.

     Pranešėja Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. specialistė.

14. Dėl plotų, siūlomų įrašyti į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą.

     Pranešėja Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė.

 15. Dėl patalpų ir statinių, kuriems 2023 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.

     Pranešėjas Pranas Miciulevičius, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas.

16. Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatytomis rezervuotomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo.

      Pranešėja Donata Norvaišienė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus patarėja.

17. Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

      Pranešėja Eglė Makarevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo.

     Pranešėja Evelina Petrikaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

20. Dėl pritarimo Plungės miesto 2023–2029 m. Vietos plėtros strategijos projektui.

     Pranešėja Jūratė Garčinskaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Komiteto pirmininkas                                                                                           Gediminas Stonys

Data

Lap 21 2023
Baigėsi!

Laikas

09:30 - 12:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.