Grįžti

Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Data 2022-04-19 Laikas 9:30 Nuotolinis
DARBOTVARKĖ    

1. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

Pranešėjai: Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius, Roberta Jakumienė, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistė

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir  nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

3. Dėl pritarimo valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53.

Pranešėjas Arvydas Liutika, Vietos ūkio skyriaus vedėjas

4. Plungės miesto ir kaimo seniūnijų veikla: planuojami darbai, problemos.

Pranešėjai – Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-205 pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pranešėja Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja

6. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I alternatyvai.

7. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.

Pranešėja Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė

8. Dėl pritarimo projektui „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone“ ir lėšų skyrimo.

Pranešėja Airida Montvydienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja

9. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti bei jo nurašymo.

Pranešėja Neringa Žilienė, Turto skyriaus vyr. specialistė

10. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

11. Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr.T1-344 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

Pranešėja Daiva Gricienė, Turto skyriaus vyr. specialistė

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl patalpų suteikimo patikėjimo bei panaudos teise“ pakeitimo.

15. Dėl rūsio patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.

16. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.

17. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

18. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

19. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

20. Dėl negyvenamosios patalpos suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.

Pranešėja Inga Daublienė, Turto skyriaus vyr. specialistė

PAPILDOMAS KLAUSIMAS:

21. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo.

Pranešėja Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja

22. Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ prašymo pristatymas.

Pranešėjos Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ atstovės Agnė Alčauskienė ir Raimonda Masalskienė

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga. Seniūnų ataskaitos

 

Komiteto pirmininkė Daina Martišienė

 

 

Data

Bal 19 2022
Baigėsi!

Laikas

09:30
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.