Grįžti

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Darbotvarkė

 

1. Plungės rajono apdovanojimų nuostatų keitimo aptarimas.   

     Pranešėjas Gintaras Ramonas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas.

2. Plungės miesto viešųjų erdvių (konkrečiai – skverelio, esančio Minijos gatvėje) tvarkymo aptarimas.

     Pranešėjai: Tomas Jocys, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas,

     Dangirutė Jurkuvienė, Plungės miesto seniūnijos seniūnė.

3. Dėl 2023-2024 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo.

4. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose 2023–2024 mokslo metais nustatymo.

     Pranešėja Dangirutė Vaškienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės Komisijos ryšiams su užsieniu sudarymo.

     Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų (tikslinių pareigybių) kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Dėl asmenų delegavimo į Komisijas: „Komisija mokinių priėmimui į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vykdyti“ bei „Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo komisija“.

     Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo.

10. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.                    

     Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-109 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-110 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-112 „Dėl savivaldybės tarybos narių delegavimo į Telšių regiono plėtros tarybos Kolegiją ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Jovita Šumskienė, Protokolo skyriaus vedėja.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Plungės futbolas“ valdybą“ pakeitimo.

     Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.                   `

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo.

     Pranešėja Jurga Venckuvienė, jaunimo reikalų koordinatorė.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

 

 PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Komiteto pirmininkas                                                                                            Audrius Misiūnas

Data

Geg 08 2023
Baigėsi!

Laikas

10:00 - 12:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.