Grįžti

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Darbotvarkė

1. Informacijos apie Lurdo koplyčią Plungėje pristatymas.   

     Pranešėjas Gintaras Ramonas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas.

2. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento keitimo komisijos sudarymo.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo ir jos sudėties patvirtinimo. 

     Pranešėja Jovita Šumskienė, laikinai einanti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

9. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo prašymo aptarimas.

      Pranešėjas Gintaras Ramonas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas.

10. Dėl Plungės specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėja Rita Skroblytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

11. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Golub-Dobžyno rajonu (Lenkijos Respublika) atnaujinimui.

     Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Plungės rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     Pranešėja Ingrida Uznevičiūtė, Kultūros, turizmo ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė.

13. Plungės sporto ir rekreacijos centro prašymo aptarimas.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos patvirtinimo.

     Pranešėja Julija Čiuželienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

15. Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Plungės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo.

     Pranešėja Birutė Brogienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

     Pranešėjas Gintaras Ramonas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Stonio atstovavimo Savivaldybei.

     Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo.

     Pranešėja Jurga Venckuvienė, Jaunimo reikalų koordinatorė.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS:

20. Dėl Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

     Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

 

 PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Komiteto pirmininkas                                                                                            Audrius Misiūnas

Data

Bir 12 2023
Baigėsi!

Laikas

10:00 - 12:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, posėdžių salė (2 aukšte)
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.