Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 42 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos teikimu, prisiekia nauja Savivaldybės tarybos narė Renata Gudienė.

     Priesaikos priėmimo procedūras vykdys Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano patvirtinimo.

    Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

4. Informacija apie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2022 m. Plungės miesto tikslinėje teritorijoje.

    Pranešėja Žaneta Vaitkuvienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T1-72 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties patvirtinimo, komiteto pirmininko ir komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo.

7. Dėl pritarimo įamžinti Plungės garbės piliečio, mecenato Bronislovo Lubio atminimą.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

       Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

11. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui konkurse pareiškėjo teisėmis teikiant paraišką pagal Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo kvietimo teikti paraiškas prevencinių projektų priemonę ,,4.1.1. Metimo rūkyti skatinimo iniciatyvos darbo vietose“ ir lėšų skyrimui.

12. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui konkurse pareiškėjo teisėmis teikiant paraišką pagal Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo kvietimo teikti paraiškas prevencinių projektų priemonę ,,4.1.4. Iniciatyvos psichikos sveikatai stiprinti demencija ar Alzheimerio liga sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems“ ir lėšų skyrimui.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T1-61 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“  ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

15. Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo.

16. Dėl viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje teikiamų socialinės globos paslaugų ir jų kainų nustatymo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

      Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

18. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Plungės rajono savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigos įrengimas“ ir paraiškos teikimui finansavimui gauti bei lėšų skyrimui.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2023 metų plano patvirtinimo.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

22. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių plano (sąmatos) patvirtinimo.

23. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (vietinės reikšmės kelių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

24. Dėl valstybės nekilnojamojo turto (hidrotechninių statinių) perėmimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

25. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-224 „Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo ir panaudos teise“ pakeitimo.

26. Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise.

27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

       Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

28. Dėl finansinio prisidėjimo prie projekto „Administracinio pastato (Plungės dvaro sodybos skalbyklos KVR kodas 24774), esančio Dariaus ir Girėno g. 25, Plungėje, restauravimo ir remonto tvarkybos darbų projektas“ įgyvendinimo.

29. Dėl leidimo įsigyti elektromobilį.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. T1-316 „Dėl Plungės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

       Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

      Pranešėja Jurgita Saldukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo.

       Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

33. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.

      Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

34. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                 Audrius Klišonis

Data

Sau 26 2023
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.