Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdis

Darbotvarkė

1. Savivaldybės tarybos 40 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

     Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Informacija apie Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Plungės skyriaus vykdomas  programas.

     Pranešėja Jurgita Petraitienė, Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė.

3. Dėl pritarimo prisijungti prie susitarimo dėl meno ir dizaino viešose erdvėse.

     Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

4. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės administracijos ir Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui projekte pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ partnerių teisėmis.

      Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

5. Dėl Patalpų ir statinių, kuriems 2022 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo.

6. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl Pasiūlymų dėl Plungės rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Plungės rajono savivaldybės saugomais nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-190  „Dėl Plungės rajono savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ surenkamų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-281 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Plungės vandenys“, padidinant jos įstatinį kapitalą“ pakeitimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo.

      Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

13. Dėl socialinių paslaugų kainų Plungės rajono savivaldybėje nustatymo.

14. Dėl Plungės socialinių paslaugų centro Globos centrui skiriamo apmokėjimo už budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių laikino atokvėpio paslaugą nustatymo.

15. Dėl Žemaičių Kalvarijos kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

17. Dėl leidimo įsigyti transporto priemones.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

19. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

      Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

20. Informacijos, klausimai, paklausimai.

PAPILDOMAS KLAUSIMAS.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

        Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

Savivaldybės meras                                                                                                       Audrius Klišonis

Data

Lap 24 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00 - 16:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija, Didžioji posėdžių salė
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.