EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO GYVENTOJAMS PASLAUGA

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.32.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasEuropos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktais teikimo gyventojams paslauga
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasTeisę gauti ES paramą turi Asmenys, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP) t.y. 187,5 Eur.

Jei Asmens pajamos vienam šeimos nariui viršija 1,5 VRP dydį, tačiau neviršija 2,5 VRP (t.y. 312,5 Eur) dydžio per mėnesį, ES parama gali būti skiriama išimties atvejais (vieniems gyvenantiems neįgaliems asmenims; vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims; šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų; vienam iš tėvų, auginančiam vaikus; asmenims, patyrusiems dideles išlaidas dėl gaisro, stichinės nelaimės ir kitais atvejais; asmenims, gaunantiems mažesnes pajamas už priskaičiuotąsias (kai iš pajamų atskaitomos priteistos skolos).

Išimties atvejais ES parama skiriama, socialiniam darbuotojui patikrinus Asmens gyvenimo sąlygas bei surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir pasiūlius skirti ES paramą.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.4, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3aefe9a0bca411e88f64a5ecc703f89b


Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-28 d. įsakymas Nr. D-1153 „Dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų Plungės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


/index.php?796921118

6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– prašymas;

-asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės     kortelė);


-pažymos apie darbo užmokestį už 3 paskutinius mėnesius arba, jei keitėsi pajamų šaltinis, nurodomos kreipimosi mėnesio pajamos;


– santuokos, mirties arba ištuokos liudijimai;


– įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.


Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.


Asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokinimas įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą laisvos formos prašymą arba pateikia raštišką prašymą, suformuotą informacinėje sistemoje PARAMA, kuris yra pagrindas ES paramai gauti.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;


2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;


3.Lietuvos užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;


4.Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:
 
*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas orinta.lukosiene@plunge.lt

*soc.darbuotoja R. Motuzaitė ,   tel.  (8 448) 20407, el.paštas  raimonda.motuzaite@plunge.lt

Plungės rajono seniūnijose prašymus priima socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Genovaitė Vasylienė, tel.  (8 448) 73 110, el.paštas parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas  skirti maisto produktus  priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma patvirtinta Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.2  1 priedas

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.4, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.4 patvirtinimo“.


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3aefe9a0bca411e88f64a5ecc703f89b


Taip pat prašymo formą ir kitą su parama aktualią informaciją galima rasti www.priimk.lt
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba į kaimiškąsias seniūnijas (pagal gyvenamąją vietą), darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:32:19
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.