BŪSTO (APLINKOS) PRITAIKYMO NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS ORGANIZAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.25.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasBūsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasBūsto (aplinkos) pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Būsto (aplinkos) pritaikymas skiriamas neįgaliesiems, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-08-18 įsakymas Nr. A1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a538da0651b11e68abac33170fc3720

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. D-191 „Dėl Plungės rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

/index.php?685559729
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– laisvos formos prašymas pritaikyti būstą, kuriame pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis;

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;


– teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);- neįgaliojo pažymėjimo kopija;


– mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);- išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;


– būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;– kita pareiškėjui svarbi informacija.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos www.gyvreg.lt  – apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;

2.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos www.ndnt.lt  – apie asmens nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;

3.Savivaldybės administracijos ar iš TNPC gauto išrašo iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją;

4.Išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą;

5.Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
-būsto adresas;

-būsto savininkas ( bendraturčiai, jei yra);

-jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);

-jei yra, civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t. ) iškėlimo faktas;

-būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu nekilnojamojo turto vertinimo būdu;

-būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);

-statinio paskirtis;

 -valstybės žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, kai numatomi būsto pritaikymo darbai valstybinėje žemėje, ant kurios pastatytas būstas.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus  darbuotoja:

*socialinio darbo organizatorė L. Ratienė, tel.  (8 448) 20 407, el.paštas  ligita.ratiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Genovaitė Vasylienė, tel. (8 448) 73 110, el.paštas  parama@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl  būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo forma pridedama
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešoje interneto svetainėje (www.plunge.lt  asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPaslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių  darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami per nurodytą laikotarpį.

Savivaldybės administracijos sudaryta komisija  tikrina dokumentus, pritaikymo aplinkybes ir priima sprendimus dėl būsto pritaikymo organizavimo.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:12:34
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.