Už triukšmavimą numatyta atsakomybė

2018-11-27

 

Vis dar pasitaiko atvejų, kai Plungės rajono savivaldybėje kaimynai skundžia vienas kitą dėl triukšmo. Žmonėms tuo nereikėtų piktnaudžiauti ir skųstis be pagrindo, nes kiekvieni namai turi savo garsus –  dūzgia buities prietaisai, traška medinės grindys, verkia arba juokiasi žaidžiantys vaikai, suloja šunys, grojama muzikos instrumentais. Tai yra savaime suprantami, neišvengiami ir pateisinami triukšmo šaltiniai. Toks triukšmas yra trumpalaikis ir nepastovus. Dėl to galima su kaimynais susitarti ir juos informuoti, kad vakare namuose vyks šventė ir bus girdima garsesnė muzika ar dieną bute bus vykdomi tam tikri remonto darbai. Kiekvienas turėtų suprasti, kad kaimynai tai daro ne dėl to, kad norėtų panervinti aplinkinius, o dėl to, kad kartais šventės ar darbai yra būtini.

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustato, kad leidžiami triukšmo dydžiai gyvenamosiose patalpose dienos metu yra 45 dB, vakaro metu – 40 dB, nakties metu – 35 dB.

Teisės aktai numato, kad dienos laikas yra nuo 7 iki 19 val., vakaro laikas nuo 19 iki 22 val., o nakties laikas nuo 22 iki 7 val. Ramybės laikas, kada draudžiama triukšmauti, yra nuo 19 valandos vakaro iki 7 valandos ryto. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) bausmė gali būti paskirta už viešosios rimties trikdymą nuo 19 valandos vakaro iki 7 val. ryto. ANK 488 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog viešosios rimties trikdymu laikomi tokie veiksmai: šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais, kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, į monėse, į staigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą.

Kalbant apie statybų ar buitinį triukšmą, matuoti triukšmo lygio nėra privaloma, gali būti remiamasi liudytojų, nukentėjusiųjų parodymais, garso ir vaizdo į rašais. Jeigu į triukšmo vietą yra kviečiama policija, tai užtenka, kad atvykę pareigūnai girdėtų keliamą triukšmą.

ANK yra numatyta atsakomybė už Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo į statymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą, nustatyta bauda nuo 50 iki 300 eurų. Už Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymą nustatyta bauda nuo 80 iki 300 eurų.

Gyventojai, kuriems trukdo kaimynų keliamas triukšmas, turėtų kreiptis į policiją bendruoju pagalbos telefonu 112, kad pareigūnai, kurie dirba visą parą, atvažiuotų ir užfiksuotų patį triukšmavimo faktą. Taip pat apie triukšmaujančius kaimynus galima pranešti ir Plungės rajono savivaldybės administracijai arba gyvenamosios vietos seniūnijai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo į statyme yra nustatyta, kad triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Neinformavus apie bute atliekamus remonto darbus galima susilaukti  baudos.

Todėl reikėtų išmokti gyventi su kaimynais draugiškai, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, taip pat – be reikalo nesiskųsti dėl kitų kaimynų keliamo bet kokio triukšmo, nes ateityje gali būti neį manoma draugiškai gyventi tame pačiame ar gretimame name.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.