Pradėtos skirstyti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšos

2019-04-24


 

Balandžio 9 d. Savivaldybėje vyko Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstomi pareiškėjų prašymai dėl SVV rėmimo lėšų iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto skyrimo.  

Šiais metais priemonei „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimas“ Savivaldybės taryba skyrė 30 000 eurų. Galimybe pasinaudoti SVV rėmimo lėšomis norą išreiškė 16 verslo atstovų. Komisijai išnagrinėjus visus prašymus, nustatyta, kad visi ne visi pareiškėjai atitiko reikalavimus. Komisija, vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d.  sprendimu Nr. T1-34, nutarė netenkinti 2 prašymų. Vieno iš jų prašomos iš dalies kompensuoti išlaidos neatitiko Tvarkos aprašo II skyriaus 7 punkto verslo sričių, kurioms skiriamos rėmimo lėšos. Kitas verslo subjektas jau praeitais metais tai pačiai verslo sričiai buvo gavęs rėmimo lėšų iš Savivaldybės biudžeto, o pagal Tvarkos aprašo 9 punktą SVV subjektas rėmimo lėšas tai pačiai verslo skatinimo sričiai gali gauti tik vieną kartą per 3 metų veiklos laikotarpį . Du prašymai bus nagrinėjami, pareiškėjams pristačius trūkstamus dokumentus ir patvirtinus naują komisiją.

Individualią veiklą vykdanti Gitana Leliugienė pateikė prašymą kompensuoti dalį reklamos priemonių išlaidų; jai skirta 160,00 Eur, taip pat 50,00 Eur reklamos priemonių išlaidų buvo kompensuota UAB „Platelių statyba“. Pagal individualios veiklos vykdymo pažymą dirbančiai Daivai Valančienei skirta 180,00 Eur reklamos priemonių gamybos ir kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidoms iš dalies kompensuoti. 2018 m. į steigtai UAB „Karpiukas“ buvo kompensuota 1 368,37 Eur padengti į monės į registravimo, iš dalies reklamos bei į rangos ir darbo priemonių į sigijimo išlaidas. Bendrovė sukūrė naują viso etato darbo vietą. Patirtos interneto svetainės atnaujinimo bei transporto ir nakvynės, dalyvavus Vilniuje ir Rygoje vykusiose mugėse, išlaidos iš dalies kompensuotos asociacijai „Žemaitijos turizmo klasteris“, jai skirta 344,79 Eur.

2017 metais į steigta MB „Tosfera“ pateikė prašymą už sukurtą darbo vietą kompensuoti į monės interneto svetainės atnaujinimo bei nekilnojamojo turto nuomos išlaidoms iš dalies padengti. Komisija iš viso bendrovei skyrė 899,70 Eur. 110,69 Eur dydžio parama reklamos bei interneto svetainės atnaujinimo išlaidoms iš dalies padengti buvo skirta UAB „Anrivis“.

UAB „Litodos galanterija“ pateikė prašymą už sukurtą darbo vietą iš dalies kompensuoti į rangos ir darbo priemonių į sigijimo išlaidas, jai skirta 1 564,05 Eur. Dėl reklamos išlaidų kompensavimo kreipėsi UAB „Zigdona“, kuriai skirta 50,00 Eur. Dėl į rangos ir darbo priemonių į sigijimo išlaidų kompensavimo prašymą pateikė individualią veiklą vykdanti Oksana Šukienė, jai skirta 1 585,12 Eur. UAB „Hetkus“ skirta 460,00 Eur iš dalies kompensuoti patirtas kvalifikacijos kursų  kėlimo ir interneto svetainės atnaujinimo išlaidas. Patirtos reklamos priemonių bei kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidos kompensuotos ir UAB „Fitingas“, bendrovei skiriant 265,70 Eur.

Iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto paskirstyta 7 038,42 Eur rėmimo lėšų 12 verslo subjektų.

 

Informaciją rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.