Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro padalinys – specialistų pagalba globėjams ir įtėviams bei ketinantiems jais tapti!

2020-12-01
   


 


Daugeliui mūsų kraštiečių, ypač vyresnės kartos žmonių, įstaigos pavadinimas „Vaikų namai“ dar ir dabar sukelia ne pačius geriausius jausmus. Bandome suprasti, ką jaučia vaikas, dėl įvairiausių priežasčių atskirtas nuo šeimos: baimę, atstūmimą, nežinomybę, pyktį, nepasitikėjimą suaugusiais?.. Turbūt ne vienas mūsų esame pasmerkę tėvus, iškeitusius vaikus į „linksmą gyvenimą“, jų neprižiūrėjusius ir nemylėjusius bei leidusius, kad šie augtų įstaigoje, o ne savo šeimoje. Sovietmečiu įvaikinimas, o ypač vaikų globa šeimoje, nebuvo prioritetinė Lietuvos Respublikos sritis, todėl vaikų globos įstaigos buvo perpildytos. Institucinės globos pertvarka prasidėjo, deja, tik 25-tais atkurtos Nepriklausomos Lietuvos metais. Prezidentė Dalia Grybauskaitė interviu žiniasklaidai 2015 m. sakė: „Lietuva šiemet mini nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, tačiau iš inercijos vis dar puoselėjame sovietmečio palikimą – didelius vaikų globos namus. Valstybė pagaliau privalo išsikelti strateginį tikslą, kad Lietuvoje kiekvienas vaikas turi augti šeimoje“.

2018-tais metais kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje įkurti globos centrai. Plungėje Globos centras, kaip Plungės socialinių paslaugų centro padalinys, savo veiklą pradėjo 2018 m. liepos 1 d. Pagrindiniai jo tikslai ir darbas yra šie:

Siekdama šių tikslų, Plungės SPC Globos centre dirba specialistų komanda: centro vadovas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys darbui su globa (rūpyba) ir įvaikinimu (toliau – atestuoti asmenys), socialiniai darbuotojai, atliekantys globos koordinatorių funkcijas (toliau – globos koordinatoriai) ir psichologas. Visa komanda daug pastangų deda budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškai.

Globos centro vadovas organizuoja padalinio veiklą, užtikrina teikiamų paslaugų bei pagalbos būsimiems ir esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) kokybę, paskiria naujai budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) šeimai globos koordinatorių, atstovauja padaliniui įvairiose institucijose, įstaigose, organizacijose, pasitarimuose.

Atestuoti asmenys norintiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais asmenims ir šeimoms veda mokymus, vertina jų pasirengimą šiam žingsniui, rašo išvadas, svečiavimosi rekomendacijas. Taip pat atestuoti asmenys (dažnai – kartu su psichologe) jau esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) veda savitarpio paramos grupių susitikimus, informuoja, konsultuoja, vertina pastarųjų globos kokybę.  

Globos koordinatoriai palaiko ryšį su globėjais (rūpintojais) ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis. Organizuoja pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, teikia individualias konsultacijas, tarpininkauja. Bendrauja ir bendradarbiauja su įvairių institucijų specialistais, kitais Globos centro specialistais, esant poreikiui, teikia intensyvią pagalbą, organizuoja susitikimus su vaiko biologine šeima ar kitais giminaičiais, su vaiku susijusiais emociniu ryšiu. 

Psichologas konsultuoja ne tik laikinai prižiūrimus, globojamus (rūpinamus) vaikus, bet ir budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus) bei jų šeimos narius. Kartais tai būna pokalbiai su budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) apie vaiko raidą ar pozityvią tėvystę. Kadangi dauguma laikinai prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) vaikų yra patyrę traumuojančių įvykių savo gyvenime (smurtą, prievartą, netektis ir pan.), tad psichologas padeda vaikams tuos sudėtingus išgyvenimus suprasti, įsisąmoninti ir transformuoti.

Šiuo metu SPC Globos centro specialistai paslaugas teikia 40-čiai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų šeimų, kuriose globojami (rūpinami) bei laikinai prižiūrimi 57 savo tėvų globos netekę vaikai. Mieli plungiškiai, jeigu norite daugiau sužinoti apie SPC Globos centro veiklą, o gal susimąstėte apie globą ar įvaikinimą, lauksime jūsų adresu:

Plungės socialinių paslaugų centro

Globos centras,

V. Mačernio g. 31, Plungė.

Tel. +370 683 71 193,

el. p. plungegimk@gmail.com

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.