Plungės savivaldybėje prasmingai panaudojamas kiekvienas socialinei paramai skirtas euras

2019-08-09
Bendruomeninių vaikų globos namų atidarymas, Ž.Pilitausko nuotr.
Blaivyklos prie Plungės rajono savivaldybės ligoninės atidarymas
Priklausomybių prevencijai skirti renginiai
 

 

 

 

Lietuvoje pajamų nelygybė ir skurdas tebėra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad socialinė parama pasiektų visus gyventojus, kuriems ji reikalinga, ir užtikrintų minimalius asmens vartojimo poreikius. Kita užduotis – galinčius dirbti asmenis integruoti į darbo rinką.

Pagal Valstybės kontrolės atlikto ir liepos 29 dieną paskelbto audito ataskaitą savivaldybės būtų pajėgios užtikrinti papildomą paramą savo gyventojams, nes kasmet nepanaudojama apie pusė jų biudžetams įstatymu piniginei socialinei paramai teikti skirtų lėšų: 2012-2018 metais skiriamų lėšų dydis beveik nepakito, tačiau jų faktinis panaudojimas sumažėjo du  kartus (2014 m. skirta 187,7, panaudota 105,5 mln., 2016 m. skirta 226,8, panaudota 85,9 mln., 2018 m. skirta 223,3, panaudota  ir 105,8 mln. eurų).

Valstybės kontrolė teigia, kad šalyje įstatymu nustatytos lėšos socialinei piniginei paramai nemažėjo, didėjo ir savivaldybių biudžetai, tačiau savivaldybės buvo linkusios didinti švietimo, ekonomikos, sveikatos apsaugos, poilsio, kultūros ir kt., o ne socialinės apsaugos išlaidas.

Po visuomenėje ir per medijos priemones kilusių diskusijų apie skurdą ir skiriamą socialinę paramą yra gera proga pasakyti, kaip panaudojamos socialinei apsaugai skirtos lėšos Plungės rajono savivaldybėje.

Tiek 2018 metais, tiek šiais metais Plungės rajono savivaldybės biudžete socialinei paramai numatyta 2 660 000 eurų. Pagrindinės socialinės paramos formos yra socialinė parama pinigais ir socialinė parama paslaugomis. 2018 metais išmokoms panaudota 1 190 000 eurų, o šiemet išmokoms, įvertinus praėjusių metų poreikį, planuojama panaudoti per 1 200 000 eurų. Kita socialinei paramai numatytų lėšų dalis vadovaujantis įstatymu Plungės rajono savivaldybėje nukreipiama kitoms socialinėms reikmėms. Kokioms?

Štai 2018 metais Plungės rajono savivaldybėje buvo skirta lėšų socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinei reabilitacijai ir integracijos priemonėms. Plungės krizių centrui, kuris apgyvendina, padeda socialinės rizikos asmenims įveikti krizes ir teikia jiems kitas paslaugas, skirta 155,1 tūkst. eurų.

Buvo apsispręsta, jog Plungėje reikia ir blaivyklos. Modulinis namelis su 4 miegamosiomis vietomis bei sanitariniais mazgais buvo pastatytas ir įrengtas prie Plungės rajono savivaldybės ligoninės. Blaivyklos įrengimas ir išlaikymas atsiėjo 125,5 tūkst. eurų.

Dalis socialinei paramai numatytų  lėšų skirta šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims: remtos vaikų dienos centrų veiklos, taip pat teikta Savivaldybės parama tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenusiems globėjų šeimose, mokant pagalbos pinigus globėjams. Šioms sritims skirti 86 tūkst. eurų.

Savivaldybės tarybos sprendimu kompensuojama pusė patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą mažas pajamas turintiems vieniems gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims, taip pat – skiriamos kitos pašalpos asmenims, siekiant mažinti skurdą, socialinę atskirtį. Tam 2018 metais skirta 55,9 tūkst. eurų.

Savivaldybėje įgyvendinama priklausomybių mažinimo programa, skirta tikslinei Plungės rajono savivaldybės gyventojų grupei, nesaikingai vartojančiai alkoholį, taip pat asmenims, kenčiantiems ir nuo kitų priklausomybių. Šios programos priemonėms įgyvendinti per metus panaudota 42,9 tūkst. eurų.

Neįgaliųjų socialinei integracijai skatinti, NVO programoms remti pernai buvo skirti 23,2 tūkst. eurų. Pagyvenusių žmonių bendruomenės „Pilnatis“ veiklai – 5 tūkst. eurų.

Lėšų (27,2 tūkst. eurų) buvo numatyta ir Užimtumo didinimo programai, trumpalaikių darbų organizavimui Plungės rajono seniūnijose, didinant rajone gyvenančių ir darbo ieškančių asmenų užimtumą.

Žmonių su negalia būstui pritaikyti skirta 12,8 tūkst. eurų, socialinio būsto renovacijai – 34,7 tūkst. eurų.

Daug socialinių paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams suteikia Plungės socialinių paslaugų centras. Labdaros valgyklai, pagalbai namuose, specialaus transporto paslaugai, integraliai pagalbai, kitoms centro teikiamoms paslaugoms apmokėti per 2018 metus skirta  480,8 tūkst. eurų. Reorganizavus Plungės vaikų globos namus buvo pradėtos organizuoti bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, tam panaudota 199,3 tūkst. eurų. Buto įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams vaikų namams atsiėjo 20,7 tūkst. eurų.

Už ilgalaikę globos paslaugą nesavarankiškiems asmenims globos namams sumokėta 166,6 tūkst. eurų.

Plungės rajono savivaldybėje dalis lėšų buvo skirta socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti (14,1 tūkst. eurų) ir jų darbo užmokesčiui didinti (20,1 tūkst. eurų).

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.