Multidimensinė šeimos terapija: sunkumų turinčiam jaunuoliui keistis padeda visa šeima

2021-11-29

LIETUVOJE Ä®GYVENDINAMA MULTIDIMENSINÄ– ŠEIMOS TERAPIJOS PROGRAMA 

Pilotinę programą Lietuvoje vykdo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su partneriais: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija.

MULTIDIMENSINÄ– ŠEIMOS TERAPIJOS PROGRAMA  – KAS TAI?

Tai visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys ryškiai skiriasi nuo įprastų amžiaus, kultūros, etinių normų ir yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis.

Pagal šią programą dirbama su 11-17 m. amžiaus vaikais ir paaugliais, kurie nelanko mokyklos, pasižymi konfliktiniu bendravimu, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas, yra linkę į agresiją, nusikalstamą elgesį, yra padarę administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų, turi kitų elgesio sunkumų.

Programos vadovė Monika Beniulytė: „Laukiame motyvuotų šeimų, siekiančių geresnio bendravimo tarpusavyje. Laukiame vaikų ir paauglių, pasiryžusių keisti savo elgesį ir pasirengusių primti mūsų palydėjimą į pokytį terapijos forma“.


Kuo ypatinga?

Terapinė programa ypatinga tuo, kad į bendrą darbą įtraukiama visa šeima bei artimiausia jaunuolio socialinė aplinka. Padeda geriau suprasti vaiką ar jaunuolį supantį pasaulį bei įgalina patį jauną žmogų keisti savo elgesio modelius.Tai nauja programa Lietuvoje, bet pasiteisinusi ir daug metų sėkmingai veikia JAV bei Europos šalyse. Dalyvavimas programoje yra savanoriškas ir konfidencialus.  


Koks tikslas?

MDFT terapija siekiama padėti 11-19 m. vaikams ir jaunuoliams visiškai pakeisti ar bent sumažinti probleminį elgesį, spręsti susijusias šeimos ir kitas delinkventinį elgesį skatinančias problemas, pagerinti jauno žmogaus gyvenimą šeimoje, mokykloje ar darbe bei kaimynystėje ir jo amžiui tinkančius laisvalaikio leidimo užsiėmimus bei sveikus santykius su bendraamžiais.


Kaip veikia ir kiek trunka?

MDFT terapeutai kartu su šeima rengia trumpalaikius ir ilgalaikius planus, kuriuose išsikelia pokyčių tikslus ir jų siekia kassavaitinių susitikimų su šeima metu. Gyvi susitikimai su tėvais ir vaikais, pokalbiai telefonu ar nuotoliniu būdu, priklausomai nuo šeimos poreikių ir užimtumo, rengiami nuo vieno iki trijų per savaitę, keturis-šešis mėnesius. Esant poreikiui ir šeimai parodžius norą – terapija gali būti pratęsiama. Paslauga yra nemokama.


Kokio rezultato siekiama?

Mes tikimės, kad baigus terapijos kursą, šeimos tarpusavio santykiai pagerės, tėvai, vaikai ir paaugliai gebės atpažinti savo problemas ir mokės kartu ieškoti jų sprendimo būdų. Tikimės, kad pati šeima galės įvardinti ir suprasti asmeninius pokyčius, sustiprins savo komunikacijos įgūdžius ir noriai dalinsis savo patirtimi, įgyta dalyvaujant MDFT programoje.


Kodėl svarbu?

MDFT programa, sukurta JAV ir per pastarąjį dešimtmetį pradėta taikyti keliose Europos  šalyse.

Ji padeda kurti ir plėtoti veiksmingą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie pasižymi sudėtingu elgesiu ir šiuo metu neturi prieigos prie elgesį pozityviai keičiančių priemonių ir paslaugų, arba šių paslaugų nepakanka.

 

PROGRAMOS ETAPAI

Dalyvavimas MDFT programoje yra savanoriškas ir laisvas vaiko, jaunuolio ir jo šeimos apsisprendimas. Programa organizuojama trimis etapais: sukuriamas pagrindas, sukuriami pokyčiai, įtvirtinami pokyčiai.

Pirmas etapas

MDFT specialistai susitinka su vaiku, jaunuoliu(-e), jo(s) tėvais, šeima ar visais kartu kartą per savaitę ar dažniau, vaiko ar jaunuolio(-ės) gyvenamojoje vietoje, MDFT patalpose, kitoje sutartoje vietoje. Bendraujama ir telefonu bei nuotolinių platformų internete pagalba.

Šiame etape siekiama sukurti tvarius santykius su vaiku, jaunuoliu(-e) ir jo(s) šeima, atrasti vienijantį požiūrį į vaiko ar jaunuolio(-ės) elgesio problemas ir susijusias priežastis bei pasekmes, sustiprinti šeimos motyvaciją individualiai refleksijai ir pradėti pokyčio procesą

Antras etapas

Kartu su vaiku, jaunuoliu(-e) ir jo šeima atpažinti norimo elgesio pokyčio ir susiję tikslai yra įtvirtinami, įvertinami ir peržiūrimi iš naujo.

Trečias etapas

MDFT specialisto pagalba įvardijami ir užtvirtinami vaiko ar jauno žmogaus elgesio, santykių ir kiti pokyčiai ir kuriami konkretūs planai galimiems ateities iššūkiams. Šeimos nariai reflektuoja pasiektą pažangą, įžvelgia galimybes geresnei ateičiai.

Dirbama su vaikais ir jaunuoliais, kurie yra:

 • 11-17 m. amžiaus;
 • Padarę administracinį nusižengimą(-us);
 • Ä®vykdę nusikalstamą veiką(-as);
 • Turi švietimo, ugdymo įstaigos nelankymo problemų;
 • Pasižymi sudėtingu elgesiu (agresija, psichotropinių medžiagų vartojimas, kt.);
 • Teikiant kitą pagalbą nepavyksta pasiekti pakankamų teigiamų pokyčių.

Vaikai ar jaunuoliai negali dalyvauti programoje, jeigu: 

 • Nesuvaldyta krizė dėl suicidinio bandymo;
 • Vaikui, jaunuoliui nustatytas intelekto sutrikimas ar proto negalia;
 • Vaikui, jaunuoliui nukreipimo metu paskirta ar vykdoma detoksikacija;
 • Nustatyta laikinoji globa (rūpyba);
 • Nustatyta globa (rūpyba) institucijoje, šeimynoje.
 

Plungės r. šeimos, norinčios dalyvauti programoje ir gauti multidimensinės šeimos terapijos paslaugas, turėtų kreiptis į Klaipėdos m. MDFT projekto koordinatores:

Brigitą Mineikienę, tel. 8 616 94 717, ir

Jurgitą Butkę, tel. 8 645 17318.


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.