03.06 LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas03.06.
2.Administracines paslaugos versija6 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasJuridinis asmuo, norintis verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba, privalo turėti licenciją.

Išduodamos šių rūšių licencijos:

– verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

– verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;

– verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;

– verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento (gali būti išduodamos ir automobilinėse parduotuvėse, paviljonuose).

Licencijos verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba išduodamos neterminuotam laikui.

Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Plungės r. teritorijoje įsteigtose parduotuvėse ir viešojo maitinimo įmonėse išduoda Plungės rajono savivaldybės administracija.

Juridinis asmuo, norintis įsigyti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrąpateikia dokumentus Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reiklų skyriui.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLR alkoholio kontrolės įstatymas, 1995-04-18 Nr. I-857;

 LR Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
6Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Paraiška, kurioje nurodoma: licencijos prašytojo rekvizitai, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, licencijos, kuria verstis prašoma rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, adresas, laikas, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją.

2. Jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name įrengtoje kavinėje, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, o jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo, alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;

3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Patikrinama ar licenciją išduodančioje institucijoje nėra gauta valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl kurių būtų negalima licencijos prašytojui išduoti licencijos.

2. Patikrinami licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinantys ir kiti jo registravimo duomenys (licencijos turėtojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę).

3. Patikrinama ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

4. Patikrinama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo interneto svetainėje, ar pastatas, kurio patalpose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

5. Patikrinama informacija ar licencijos prašytojas neturi mokestinių nepriemokų LR valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat ar įmonei yra įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

6. Patikrinama informacija ar licencijos prašytojas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

7. Patikrinama informacija ar licencijos prašytojui arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) nėra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

8. Patikrinama informacija ar licencijos prašytojui nėra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

9. Patikrinama informacija ar licencijos prašytojui nėra įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar įmonės vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų, kai LR buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint LR Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas.
8..Administracinės paslaugos teikėjasBendrųjų reikalų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Gailiūnienė, el. p. rasa.gailiuniene@plunge.lt, tel. +370 448 73166
9.Administracinės paslaugos vadovasBendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laima Rusienė, el. p. laima.rusiene@plunge.lt, tel. +370 448 73166
10.
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
Per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Už leidimų ir licencijų išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava.

Valstybinės rinkliavos dydis už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą – 490,00 Eur.

Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52368. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis – 4 (bendradarbiavimo)

Paslaugos užsakymas per Elektroninius valdžios vartus >>>>>  
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-14 15:28:28
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.