19. TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ DUOMENŲ KEITIMAS.

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.19.
2.Administracines paslaugos versija04. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasTraktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:

1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;

2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);

3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;

4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.

Traktoriaus buvimo vietoje sutikrinami jo techniniai ir eksploatacinius duomenis su duomenimis,nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose.  Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Perregistravus traktorių, išduodamas naujas registracijos liudijimas   (atskirais atvejais ir valstybinio numerio ženklas).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 4 dalis.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 483 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“

3. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247

4. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Registruojant traktorių, savaeigę ir žemės ūkio mašiną  bei jų priekabas, pateikiama:

1. prašymas (pildo savivaldybės darbuotojas, pasirašo registruojantis asmuo);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas;

5. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą.

6.  transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

7. mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Savivaldybės administracija, keisdama duomenis, gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro  informacinės sistemos.
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Majus el. p. arturas.majus@plunge.lt   tel. (8 448) 72428
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSavivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės nustatyta rinkliava:

– traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Traktorių registre -15 €

– traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą- 10 € (jeigu reikia) Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 53068. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Valstybės rinkliava už paslaugą nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.314, 4.3141, 4.315 ir 4.3151 punktuose.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysRegistravimo prašymo forma pateikta Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 1 priede. Registravimo prašymą pildo savivaldybės administracijos darbuotojas registro informacinėje sistemoje.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąRegistruojant traktorius naudojama registro informacinė sistema.

Paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis –1 (informacinis)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:44:38
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.