17. TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS (NEREGISTRUOTŲ LIETUVOJE)

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.17.
2.Administracines paslaugos versija04. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasTraktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas (neregistruotų Lietuvoje)
4.Administracinės paslaugos apibūdinimas
Lietuvoje registruojami traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės:

Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos  (toliau-traktorius) registruojami savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus,

Traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina, ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos , išmetamų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių,  išduodamas registracijos liudijimas ir valstybinio numerio ženklas. 
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 4 dalis.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 483 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“

3. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247

4. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Registruojant traktorių, savaeigę ir žemės ūkio mašiną  bei jų priekabas, pateikiama:

1. prašymas (pildo savivaldybės darbuotojas, pasirašo registruojantis asmuo);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius;

5. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;

6. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:

6.1 įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;

6.2 įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:

6.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;

6.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;

6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Savivaldybės administracija, įregistruodama traktorių, gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinės sistemos.
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Majus el. p. arturas.majus@plunge.lt   tel. (8 448) 72428
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSavivaldybės administracija turi įregistruoti traktorių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės nustatyta rinkliava:

– Už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą– 17 €

– Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą- 10 €.

Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 53068. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

Valstybės rinkliava už paslaugą nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.314, 4.3141, 4.315 ir 4.3151 punktuose.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysRegistravimo prašymo forma pateikta Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384  1 priede.

Registravimo prašymą pildo savivaldybės administracijos darbuotojas šio registro informacinėje sistemoje.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąRegistruojant traktorius naudojama Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinė sistema.

Paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis –1 (informacinis)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:40:46
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.