11. DALIES PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ UŽ INVESTICINIUS KREDITUS IR LIZINGO PASLAUGAS, DĖL KURIŲ NĖRA SUTEIKTA UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.11.
2.Administracines paslaugos versija03. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasDalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasKaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti (toliau – subjektai), kompensuojama dalis kredito palūkanų.

Prašymą ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybei prieš patirdamas investiciniame projekte, kuriam teikiamas kreditas, numatytas išlaidas.

Savivaldybė įvertina per 5 darbo dienas subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą daliai palūkanų kompensuoti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu.

Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Žemės ūkio ministerijos (toliau– ŽŪMIS) informacinę sistemą.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Dalies palūkanų sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977.
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraiška dėl palūkanų sumokėtų kredito įstaigai už investicinį kreditą ( Taisyklių 1 priedas) kompensacijos išmokėjimo;

2. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos  (toliau  – Bendrovė) (Taisyklių 3 priedas);

3.  Investicinio projekto originalas (parodyti) ir  kopija;

4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir  kopija;

5. Agentūros, savivaldybių, Bendrovės ir (ar) kitų institucijų išduoti dokumentai apie bet kokią investiciniam projektui suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą, įskaitant de minimis pagalbą, suteiktą pagal 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35);

6. Apskaitos tvarkymo patvirtinimo dokumentai už paskutinį ataskaitinį laikotarpį (parodyti) ir jų kopijos ir pažyma apie darbuotojų skaičių;
7. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą (Taisyklių 2 priedas).
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1. Informacija apie subjekto įregistruotą jam priklausančią žemės ūkio valdą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro duomenis (www.vic.lt);

2. Informacija apie subjekto investiciniam projektui suteiktą de minimis pagalbą pagal Suteiktos valstybės pagalbos registro duomenis (www.konkuren.lt).
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vedėja Airida Montvydienė, tel.8-448-72262,el.paštas

 airida.montvydiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 5 darbo dienas
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga atliekamas neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysParaiškos forma

Pažymų formos
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis – 2 ( vienpusės sąveikos)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiSubjektai kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, savivaldybei teikia ne rečiau kaip kas pusę metų iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 15 d.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:29:41
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.