10. SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas04.10.
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSantuokos nutraukimo registravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo sudarymą
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (jei jis priimtas iki 2001-07-01);

2.Asmens tapatybės dokumentas.

3.Prašymas.

Civilinės metrikacijos skyrius santuokos nutraukimą registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasis teismo atsiųstu įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo, jeigu sprendimas priimtas po 2001-07-01.
Jeigu interesantas pats pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės įrašo liudijančio išrašo išdavimas)
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Įsiteisėjęs teismo sprendimas.

Duomenys iš Gyventojų registro
8.Administracinės paslaugos teikėjasCivilinės metrikacijos skyriaus

vyresnioji specialistė Janina Narbutienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija@plunge.lt

specialistė Ona Naujokienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija2@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Virginija Jonauskienė, el. p. virginija.jonauskiene@plunge.lt  

tel. +370 448 73 112
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė1 d. d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas 188659752

Sąskaitos numeris LT247300010112394300

Įmokos kodas 52868

Paslaugos kaina 6 Eur

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 3

Elektroninė paslauga MEPIS
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiSantuoka laikoma nutraukta (santuokos pasibaigimo momentas):
-jei santuokos nutraukimo prašymas teisme išnagrinėtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Santuokos ir šeimos kodekso normomis – nuo teismo įregistravimo civilinės metrikacijos skyriuje dienos;

-jei santuokos nutraukimo prašymas teisme išnagrinėtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (galiojančio nuo 2001-07-01) normomis – nuo teismo sprendimo santuoką nutraukti įsiteisėjimo dienos.
15.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 14:09:14
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.