10. PARAIŠKŲ DĖL PARAMOS BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ, PRIĖMIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.10.
2.Administracines paslaugos versija04. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasParaiškų dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą, priėmimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasParamos paraiškų priėmimo terminas-einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d.(įskaitytinai) Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga,sunki liga ir kt.),gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pateisinamu dokumentu. Savivaldybės administracija pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės Žemės ūkio skyrių pagal gyvenamą vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis,bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pareikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas,ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus dokumentus ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1priedas) egzempliorius. Jei ūkis ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir savivaldybės darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas- saugomas savivaldybėje.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
–   Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2008 m.birželio 26d. įsakymas Nr.3D-357Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 3D-558 redakcija) „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

-Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai-kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra,mokėjimo nurodymas,pinigų priėmimo kvitas.

– išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (3 priedas)

– ekologinės gamybos ūkio savininkas,laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
1 asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.

2. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą.

3. išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

4. jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vedėja Airida Montvydienė, tel.8-448-72262,el.paštas

 airida.montvydiene@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėNuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) priima paraiškas, kurias suveda į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga atliekamas neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysParaiškos forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąDuomenys suvedami į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą.

Paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis – 2 ( vienpusės sąveikos)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:27:24
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.