1. ŪKININKO ŪKIO / ŪKIO PARTNERIŲ REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.01.
2.Administracines paslaugos versija04. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasŪkininko ūkio / ūkio partnerių registravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŪkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Ūkio partneris įregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą dėl ūkio partnerio įregistravimo. Prašymą įregistruoti ūkininko ūkį asmuo turi pateikti asmeniškai.

Ūkininko pažymėjimo atsiimti asmuo turi atvykti asmeniškai.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
– Lietuvos    Respublikos    ūkininko ūkio įstatymas ;

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298   „Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos“ ;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“ ;

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ .

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ .
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);

2. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisės suteikimo dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas, tais atvejais, kai asmuo naudoja asmeniniam ūkiui suteiktą valstybės žemės ūkio paskirties žemę arba valstybinę žemę, į kurią bus atkurtos jo nuosavybės teisės, – teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą apie asmeniniam ūkiui suteiktą ir naudojamą žemės plotą (nurodant joje apskrities viršininko įsakymo, kuriuo patvirtinamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, kur suformuotos šių žemės ūkio valdų ribos, datą, numerį, naudojamų sklypų skaičių, vietovės, sklypų kadastrinius kodus);

3. Prašymą pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopiją;

4. Dokumento, kuriuo patvirtinamas prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją;

5. Notaro patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamą žemės ūkio valdą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją;

6. Prašymą pateikusio asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją;

7. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

1. Partnerio (partnerių) asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją;

2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, žemės sklypo plano arba schemos kopijas, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4. Ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.
Su prieš tai nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262

Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška tel.8-448-72252,                           
el.p. vytautas.januska@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėPer 10 darbo dienų nuo dokumentų  pateikimo datos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą mokama nustatyta valstybės rinkliava – 5,70 €.

Valstybinė rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 53068. Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysJungtinės veiklos sutarties forma

Partnerio įregistravimo prašymo forma

Ūkininko ūkio įregistravimo prašymo forma
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 2 (vienpusės sąveikos)
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiSodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

Ginčai dėl ūkio įregistravimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:11:03
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.