08. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas09.08.
2.Administracines paslaugos versija03. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasMedžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas.
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŽemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta medžiojamų gyvūnų žala, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms. Seniūnas sudaro komisiją, kuri vietoje nustato pažeistą plotą, įvertina pažeidimo proc., surašo patikrinimo aktą.
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
1.Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas;

2.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 ,,Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas;

2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas;

3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

4. Žemės sklypo planas (kopija);

5.Vietos patikrinimo aktas.
7.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasŽemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Januška tel.8-448-72252, el.p. vytautas.januska@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasŽemės ūkio skyriaus vedėjas Airida Montvydienė, el.p. airida.montvydiene@plunge.lt,

 tel. +370 448 72262
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėŽemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti apskaičiuotas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti).
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga atliekamas neatlygintinai.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas pildomas laisva forma.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąPaslaugos internetu neteikiamos.
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-16 09:23:04
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.