06. PRAŠYMO SUDARYTI SANTUOKĄ PRIĖMIMAS IR SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas04.06.
2.Administracines paslaugos versija3. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPrašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo sudarymą, santuokos  sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimąLietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d. , Nr. VIII-1864

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
6.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.

2.  Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

3. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

4. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, paduodamas prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės valstybės  kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Duomenys iš Gyventojų registro
8.Administracinės paslaugos teikėjasCivilinės metrikacijos skyriaus

vyresnioji specialistė Janina Narbutienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija@plunge.lt

specialistė Ona Naujokienė, tel. +370 448 73 168, el. p. metrikacija2@plunge.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasCivilinės metrikacijos skyriaus vedėja Virginija Jonauskienė, el. p. virginija.jonauskiene@plunge.lt  

tel. +370 448 73 112
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė31 kalendorinės dienos arba mėnuo
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas 188659752

Sąskaitos numeris LT247300010112394300

Įmokos kodas 52868

Paslaugos kaina 20 Eur – už santuokos įregistravimą + 2,9 Eur – už išrašo išdavimą
60 Eur – už santuokos įregistravimą norinčių susituokti pasirinktoje vietoje + 2,9 Eur – už išrašo išdavimą

Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas įregistruoti santuoką (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-357 redakcija)
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – 3

Elektroninė paslauga MEPIS
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą
Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 14:00:49
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.