06.46 PRAŠYMAS DĖL BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS GAVIMO PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.46.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasPrašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo priėmimas ir nagrinėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasTeisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija LR Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – Įstatymas) įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3) Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą.

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos – grynosios metinės pajamos – 51 VRP dydžio ir turtas – 56 VRP dydžių;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos – grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

3) keturių ar daugiau asmenų šeimos – grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 31 VRP dydžio ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją Įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, pateikdami pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, teritorijoje. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama už praėjusį mėnesį (mokant pirmą kartą, kai savivaldybės administracija priima sprendimą mokėti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, – už visą laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos) ir pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui. 
 
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoPrašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo (BP-4 forma) bei papildomus dokumentus:

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruota būsto nuomos sutartis sudaryta ne trumpiau kaip vieneriems metams.


2. Asmens dokumentų kopijos (šeimos atveju – visų pilnamečių, o nepilnamečių – gimimo liudijimai).


3. Asmens banko sąskaitos numeris.


4. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įrašu apie įregistruotą nuomos sutartį.

7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasTurto skyriaus vyr. specialistė Neringa Žilienė,

tel. 8 448 73 003, el.p.neringa.ziliene@plunge.lt,
Vytauto 12, Plungė, 323 kab.
9.Administracinės paslaugos vadovasTurto skyriaus vedėja Živilė Bieliauskienė,

tel. 8 448 73 157, el.p.zivile.bieliauskiene@plunge.lt,

Vytauto g. 12, Plungė, 318 kab.
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė20 d.d.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
Prašymo BP-4 forma pridedama
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAdministracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-12-15 16:40:49
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.