Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
Naujienos
2015 m. kovo 7-ąją – paukštelių sutikimo popietė!
2015-03-05 
Vėluojantiems ar tingintiems Plungės sportininkams parama mažinama
2015-03-05 
Vasario 26-ąją Plungės rajono sporto tarybos nariai paskirstė Sporto plėtros programos lėšas. Šiais metais pinigų šiek tiek daugiau nei pernai, tad ir Programos priemonėms vykdyti atseikėta gausiau.... Plačiau >
Šachmatų turnyras, skirtas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai
2015-03-05 
Va­sa­rio 16 die­ną šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šach­ma­tų tur­ny­re. Su­si­rin­ko 21 įvai­raus am Plačiau >
Per šiuos me­tus įvyks 37 Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mi ren­gi­niai
2015-03-05 
Va­sa­rio 26 die­ną su­si­rin­ku­si ko­mi­si­ja pa­skirs­tė Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šas – 11 600 eu­rų. Iš 52 pa­raiš­kų tei­gia­mai įver­tin­tos 37... Plačiau >
Mokinių dailės olimpiada, skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių minėjimui
2015-03-05 
Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje vasario 25 dieną vyko rajoninė mokinių dailės olimpiada, kurios tema „Lietuvos dvarų istorijos“. Dailės olimpiada skatina mokinius ieškoti savo kūrybinio kelio ir ugdytis dailės raiškos gebėjimus... Plačiau >
Plun­giš­kiai ra­gi­na­mi pa­si­ryž­ti gra­žiam po­el­giui – tap­ti glo­bė­jais
2015-03-05 
„Kiek­vie­nam vai­kui rei­kia šei­mos“,- ši­taip pa­va­din­ta dis­ku­si­ja or­ga­ni­zuo­ta va­sa­rio 19-ąją. Jo­je kal­bė­ta apie vai­ko glo­bą ir si­tu­a­ci­ją mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je... Plačiau >
Plungės trumpalaikės globos centre vyko mokymai apie žmogaus teisių pažeidimus
2015-03-05 
Plungės trumpalaikės globos centre 2015 vasario 12-13 dienomis Plungės nevyriausybinių organizacijų atstovams vyko mokymai apie žmogaus teisių pažeidimų stebėseną, diskriminacijos apraiškų atpažinimą, vertinimą ir fiksavimą... Plačiau >
Plungės kultūros centre - ŠOK 2015
2015-03-04 
Plungės kultūros centras kovo 7 dieną kviečia į judesio ir muzikos šou, kuriame dalyvaus net 21 šokių kolektyvas iš Telšių, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Akmenės, Šiaulių ir kitų miestų. Plungės miestui šį kartą atstovaus... Plačiau >
Dėl specializuotos pagalbos teikimo
2015-03-04 
Pagal iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautą informaciją, Plungės rajono savivaldybės gyventojams specializuotą kompleksinę pagalbą teiks Telšių krizių centras. Asmenys, nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje... Plačiau >
Kviečiame siūlyti kandidatus Plungės garbės piliečio vardui suteikti
2015-03-03 
Šiemet Garbės piliečio vardo suteikimo komisija pasiūlymų laukia iki kovo 16 dienos. Kandidatus siūlyti turi teisę ... Plačiau >
Kovo 3-oji – Tarptautinė ausų ir klausos diena
2015-03-03 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) kovo 3-ąją paskelbė Tarptautine ausų ir klausos diena. Klausa – vienas iš penkių pojūčių, kuriais pažįstame pasaulį. Ji mums leidžia bendrauti, reaguoti į išorinį pasaulį. Klausos jutimo organas yra Plačiau >
„Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“
2015-03-03 
Ta proga graži iniciatyva kilo iš Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokinių tarybos - organizuoti ir pakviesti visus norinčiuosius į renginį „Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“... Plačiau >
„Kiekvienas darbas – išjaustas širdimi“
2015-03-03 
Šį kartą atidaryta penkių menininkų darbų paroda. „Visiems mums menas – grožis, gyvenimas su menu būna ne tik gražesnis, bet ir malonesnis“, – sveikindama parodos autorius ir žiūrovus, kalbėjo Plungės kultūros centro ... Plačiau >
Pirmųjų „Erasmus+“ jaunimo srities įgyvendinimo metų Lietuvoje rezultatai
2015-03-03 
2014–2020 metais Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra administruoja naujos Europos Sąjungos (ES) programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje. Pirmieji programos metai pasižymėjo dideliu projektų skaičiumi... Plačiau >
Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“
2015-03-02 
Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus iniciatyva 2014-2015 mokslo metais buvo gautas finansavimas iš respublikinės programos „Vaikų mokymas plaukti bendrojo lavinimo mokyklose“. Šia galimybe pasinaudojo Stalgėnų ... Plačiau >
Poeto kuliškio Vytauto Martinėno 85 metų jubiliejaus paminėjimas
2015-03-02 
Penktadienio popietę Kulių miestelio bibliotekoje susirinko Kulių bendruomenės nariai, Kulių gimnazijos moksleiviai, poeto artimieji paminėti Vytauto Martinėno 85 metų gimimo sukaktį. Gražus ir nuoširdus Vytauto paminėjimas, jo atminties page Plačiau >
2015 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis - Kristinai Paulauskaitei
2015-03-02 
Sveikiname kolegę !!! Plačiau >
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai
2015-03-02 
Savivaldybė apsiėmė prižiūrėti keturias žiedines sankryžas
2015-03-02 
Plungės rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Savivaldybės administracija ir valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“ pasirašytų bendradarbiavimo sutartį. Ja Savivaldybė įsipareigotų tvarkyti ... Plačiau >
Aš myliu Lietuvą ir Kulių gimnaziją
2015-03-02 
Vasario 13 dieną kuliškiai šventė gražią šventę su šūkiu „Aš myliu Lietuvą ir Kulių gimnaziją“. Šventė buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai bei kuliškių širdis ypatingai džiuginančiam įvykiui – Kulių mokyklos... Plačiau >
Archyvas
Skelbimai
Lietuvos darbo birža paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką naujoms darbo vietoms steigti 2015 metais
2015-03-05 
Informacija apie patvirtintą Telšių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą
2015-03-04 
Visuomenė kviečiama susipažinti su Telšių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu, patvirtintu Telšių regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 51/10S-1. Šis planas – tai strateginis dokumentas, kuriuo siekiama ... Plačiau >
Informacija apie suteiktus adresus
2015-03-02 
Skelbiamas pirkimo „Beržoro pėsčiųjų - dviračių tako infrastruktūros plėtros rangos darbai“ techninės specifikacijos projektas
2015-03-02 
Informacija apie patvirtintą Telšių apskrities Plungės rajono savivaldybės Žemaičių Kalvarijos seniūnijos Žemaičių Kalvarijos kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projektą Nr. 1ig-ke-12-2-013544-pr001
2015-03-02 
Civilinės metrikacijos skyriaus informacija (patikslinta)
2015-03-02 
Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“
2015-02-26 
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia teikti paraiškas... Plačiau >
Skelbiamas „Sandėlio patalpų nuomos maisto produktams, tiekiamiems Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, ir jų krovimo bei transportavimo Plungės rajono savivaldybėje paslaugos“ pirkimo konkursas
2015-02-26 
Skelbiamas pirkimo „Plungės rajono savivaldybei priklausančių kelių ir gatvių išpildomosios (geodezinės kontrolinės) nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų bylų sudarymas ir suderinimas VĮ „Registrų centras“ TS projektas
2015-02-26 
Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą
2015-02-25 
Kvietimas teikti paraiškas Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai
2015-02-25 
Priimamos paraiškos finansavimui gauti iš Savivaldybės Veiklos valdymo programos Kaimo rėmimo priemonės
2015-02-25 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau aštuntą kartą organizuoja Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursą
2015-02-23 
Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!
2015-02-20 
2015 m. kovo 5 d. Plungės rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų... Plačiau >
Mažų ir vidutinių įmonių vadovus, buhalterijos darbuotojus kviečiame į seminarą APIE MOKESČIŲ PASIKETIMUS TRUMPAI
2015-02-19 
Skelbiamas „Plungės rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir remontas“ konkursas
2015-02-17 
Informacija apie patvirtintus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus
2015-02-17 
Skelbiamas pirkimo „Plungės miesto Miškų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr.166 Plungė - Vėžaičiai, rekonstrukcija“ techninės specifikacijos projektas
2015-02-13 
Skelbiamas pirkimo „Plungės miesto Klevų gatvės rekonstrukcija“ techninės specifikacijos projektas
2015-02-13 
Informacija apie suteiktus adresus
2015-02-13 
Archyvas
Posėdžių darbotvarkės
 
Archyvas
>
Artimiausi renginiai
 
2015-03-06 17:00 
Adresas:  Parko g. 7, Plungė
2015-03-07 12:00 
Adresas:  Parko g. 7, Plungė
2015-03-07 13:00 
Adresas:  Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės r.
2015-03-07 16:00 
Adresas:  J. Tumo - Vaižganto g. 98, Plungė
2015-03-07 16:00 
Adresas:  Senamiesčio a. 3, Plungė
2015-03-08 10:00 
Adresas:  J. Tumo - Vaižganto g. 98, Plungė
2015-03-08 11:00 
Adresas:  Vytauto g. 7, Plungė
2015-03-08 12:00 
Adresas:  Plateliai, Plungės r.
2015-03-08 18:00 
Adresas:  Senamiesčio a. 3, Plungė
2015-03-10 12:00 
Adresas:  Šateikiai, Plungės r.
2015-03-11 12:00 
Adresas:  Žem. Kalvarijos mstl., Plungės r.
2015-03-11 15:00 
Adresas:  Senamiesčio a. 3, Plungė
2015-03-13 12:00 
Adresas:  A. Vaišvilos g. 32, Plungė
2015-03-13 16:30 
Adresas:  Senamiesčio a. 3, Plungė
2015-03-18 17:15 
Adresas:  Laisvės al. 19, Plungė
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Kovas
    2015     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
           
© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS
Skaičiuojama nuo: 2012-01-20 Šiandien apsilankė: 1051
Iš viso apsilankė: 5220912 Dabar naršo: 18